Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (138) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wytwarzanie metodą elekroprzędzenia nanowłókien z poliwinylopirolidonu zawierających cykloheksanowy monokarboksylan cynku oraz badanie ich działania przeciwbakteryjnego

Research and development

Autorzy:

  • Atav Riza
    Çorlu Engineering Faculty, Namik Kemal University, Tekirdag, Turkey
  • Yildiz Aylin (j/w)
  • Aydin Mine
    Faculty of Medicine, Namik Kemal University, Tekirdag, Turkey

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4473

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy analizowano za pomocą FTIR i TGA strukturę chemiczną syntetyzowanego monokarboksylanu cykloheksanu cynku. Następnie metodą elekroprzędzenia wytworzono nanowłókna poliwinylopirolidonowe zawierające monokarboksylan cynkowo-cykloheksanowy i zbadano właściwości antybakteryjne otrzymanych włókien pod kątem ich zastosowania w branży tekstylnej. Podczas badania wyników FTIR nanowłókien zawierających różne stężenia monokarbocylanu cynkowo-cykloheksanowego zauważono pik -OH podobny do występującego w przypadku włókien PVP. Te wyniki wyraźnie wskazują, że monokarboksylan cykloheksanu cynku jest zawarty w PVP. Wykonano badania widm TGA nanowłókien domieszkowanych CHMCZn w różnych proporcjach. Po wykonaniu analiz SEM-EDX zaobserwowano, że otrzymane średnice włókien mieściły się w zakresie 145–947 nm. Ponadto wykryto aktywność przeciwdrobnoustrojową przeciwko szczepom B. subtilis, S. aureus i E. coli, niezależnie od stężenia CHMCZn.

Tagi:

electrospinning, nanoweb, zinc cyclohexane mono carboxylate, antibacterial.

Cytowanie:

Yildiz A, Atav R, Aydi M. Production of Polyvinylpyrrolidone Nanowebs Containing Zinc Cyclohexane Mono Carboxylate via Electrospinning and Investigation of Antibacterial Efficiency. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 6(138): 91-96. DOI: 10.5604/01.3001.0013.4473

Opublikowano w numerze nr 6 (138) / 2019, strony 91–96.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook