Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (138) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wytrzymałość połączeń klejowych między folią aluminiową a warstwą tkaniny bazaltowej

Research and development

Autorzy:

 • Gilewicz Paulina
  Department of Clothing Technology and Textronics, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Technical University of Lodz, Łódź, Poland
 • Frydrych Iwona
  Department of Clothing Technology and Textronics, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
 • Frydrych Iwona
  Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB), Łódź, Poland
 • Cichocka Agnieszka
  Department of Clothing Technology and Textronics, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
 • Dominiak Justyna (j/w)
 • Hrynyk Rafał
  Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB), Łódź, Poland
 • Orawiec Grażyna
  Department of Clothing Technology and Textronics, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
 • Zieliński Janusz (j/w)

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4471

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem pracy było określenie siły adhezji między folią aluminiową a warstwą tkaniny bazaltowej. Aluminizowane tkaniny bazaltowe mogą być używane jako alternatywne rozwiązania dla produkcji odzieży ochronnej. Obecnie odzież chroniąca przed działaniem wysokiej temperatury produkowana jest z aluminizowanych tkanin szklanych. Laminacja tkanin bazaltowych nie wpływa na elastyczność tkaniny, a jednocześnie może zapewnić ochronę przed promieniowaniem cieplnym na wyższym poziomie. Różne warianty połączeń folii aluminiowej z tkaninami bazaltowymi zostały przebadane pod względem siły adhezji. Badaniom poddano również tkaniny wzmocnione stalowym drutem (średnica drutu 0,1 mm). Obecność stalowego drutu w splocie tkaniny powodowała wzrost odporności na rozdzieranie, jak również na punktowe przecięcia. Badaniom siły adhezji zostały poddane dwa typy kleju (Butacoll A+ i Bonatex PU85). Siła rozwarstwiania laminatu została określona zgodnie z normą PN-88/P-04950. Wyniki badań potwierdziły wyższe wartości siły rozwarstwiania w kierunku wątku, a także stwierdzono zjawisko asymetrii wytrzymałości połączenia klejowego, w trakcie wykonywanie testów.

Tagi:

 joint durability, aluminised basalt fabrics, lamination, glass fibres.

Cytowanie:

Gilewicz P, Frydrych I, Cichocka A, Dominiak J, Hrynyk R, Orawiec G, Zieliński J. Measurement of Joint Durability between an Aluminum Foil and Basalt Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 6(138): 81-84. DOI: 10.5604/01.3001.0013.4471

Opublikowano w numerze nr 6 (138) / 2019, strony 81–84.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook