Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (138) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ prędkości przepływu powietrza na całkowitą izolacyjność cieplną różnych rodzajów odzieży

Research and development

Autor:

  • Młynarczyk Magdalena
    Laboratory of Thermal Load, Department of Ergonomics, Central Institute for Labour Protection - National Research Institute, Warsaw, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4470

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Zgodnie ze standardami, które opisują badania dotyczące całkowitej i wynikowej izolacyjności cieplnej wymagania dotyczące parametrów mikroklimatu, w których prowadzi się badania, powinny być zapisywane. Wartości te podawane są z niepewnością.  Zgodnie z normami EN ISO 15831 i EN 342 prędkość powietrza powinna mieścić się w zakresie 0.4 ± 0.1 m/s. Z tego powodu konieczne jest sprawdzenie, w jakim stopniu wartości przekraczające wspomniany zakres mają wpływ na wyniki izolacyjności cieplnej. Badania przeprowadzono dla 3 zestawów odzieży różniących się liczbą warstw materiału. Wpływ prędkości przepływu powietrza na izolacyjność cieplną odzieży zbadano dla trzech wartości Va, tj.: 0.4 m/s, 0.8 m/s i 1.2 m/s. Obliczono współczynniki korygujące (CF) i porównano je z wartościami CF określonymi wg normy EN ISO 9920.

Tagi:

thermal manikin, thermal parameters, air velocity, thermal insulation.

Cytowanie:

Młynarczyk M. Influence of Air Velocity on the Total Thermal Insulation of Different Types of Clothing. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 6(138): 75-80 DOI: 10.5604/01.3001.0013.4470

Opublikowano w numerze nr 6 (138) / 2019, strony 75–80.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook