Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (138) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Porównanie odporności na uderzenia dzianej protezy wykonanej z polipropylenu oraz cementu akrylowego na bazie poli(metakrylanu metylu)

Research and development

Autorzy:

 • Sujka Witold
  TRICOMED S.A., Łódź, Poland
 • Draczyński Zbigniew
  Department of Material and Commodity Sciencs and Textile Metrology, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
 • Rutkowski Jacek (j/w)
 • Karbowski Krzysztof
  Institute of Machine Technology and Automated Production, Cracow University of Technology, Kraków, Poland
 • Gasiorowski T.
  TRICOMED S.A., Łódź, Poland
 • Kasprzak Piotr
  Department of Neurosurgery, Medical University of Lodz, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1569

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem pracy było porównanie właściwości fizycznych i mechanicznych znanych protez do cranioplastyki: dzianej Codubix na bazie polipropylenu i żywicy Modela-cryl na bazie PMMA. Oczekiwano, że badanie pozwoli sprawdzić, czy możliwe jest połączenie ich właściwości, co powinno pozwolić na przygotowanie nowego materiału o właściwościach łączących najlepsze cechy obu komponentów. Oceniono właściwości fizykochemiczne i mechaniczne. Stwierdzono, że oba materiały spełniają wymagania czystości chemicznej, zapewniając bezpieczeństwo ich stosowania. Jeśli chodzi o właściwości mechaniczne, określono energię dyfuzji uderzeniowej dla dwóch typów protez przy użyciu techniki Drop Tower. Określono ciepło polimeryzacji żywicy Modela-cryl w czasie rzeczywistym za pomocą techniki DSC.

Tagi:

cranioplasty materials,  acrylic cements, drop tower, impact resistance.

Cytowanie:

Sujka W, Draczyński Z, Rutkowski J, Karbowski K, Gąsiorowski T, Kasprzak P. Comparison of Impact Resistance on a Knitted Prosthesis Based on Polypropylene and Acrylic Cements Based on Poly(methyl methacrylate). FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 6(138): 67-74. DOI: 10.5604/01.3001.0013.1569

Opublikowano w numerze nr 6 (138) / 2019, strony 67–74.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook