Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (138) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ implementacji wymagań standardu ISO 14001 na zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle tekstylnym

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Zimon Dominik
    Department of Management Systems and Logistics, Rzeszow University of Technology, Rzeszów, Poland
  • Madzik Peter
    Department of Management, Catholic University, Ruzomberok, Slovakia

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4462

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Głównym celem publikacji było określenie wpływu wdrożenia wymagań standardu ISO 14001 na tworzenie zrównoważonych łańcuchów dostaw w przemyśle tekstylnym. Proces badawczy przeprowadzono w 2018 roku. Poprzedził go obszerny przegląd literatury dotyczącej zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy wysyłany do przedstawicieli najwyższego kierownictwa przedsiębiorstw działających w branży tekstylnej w południowo-wschodniej Polsce i na Słowacji. Warunkiem koniecznym było, aby przedsiębiorstwa posiadały certyfikowany system zgodny z ISO 14001. Analiza wyników nie pozwoliła na jednoznaczne określenie wpływu implementacji wymagań standardu ISO 14001 na kreowanie zrównoważonych łańcuchów dostaw. Chociaż większość respondentów zauważyła pozytywny wpływ wdrożenia ISO 14001 na poprawę działań środowiskowych w łańcuchu dostaw, jednak jego wpływ na kreowanie zrównoważonych łańcuchów dostaw nie jest oczywisty.

 

Tagi:

textile industry, SSCM, ISO 14001.

Cytowanie:

Zimon D, Madzik P. Impact of Implementing ISO 14001 Standard Requirements for Sustainable Supply Chain Management in the Textile Industry. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 6(138): 8-14. DOI: 10.5604/01.3001.0013.4462

Opublikowano w numerze nr 6 (138) / 2019, strony 8–14.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook