Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer 5 (113)
AAA     ENG | POL

Numer 5 (113) / 2015

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Inhibitory zmian restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach z branży odzieżowo - tekstylnej

Autorzy: Patora-Wysocka Zofia

W artykule podjęty jest problem inhibowania zmian o charakterze restrukturyzacyjnym w przedsiębiorstwach z branży odzieżowej. Celem artykułu jest identyfikacja czynników inhibujących zmiany o charakterze restrukturyzacyjnym w przedsiębiorstwach odzieżowych. W badaniu przyjęto podejście ilościowe. W ramach metod statystycznych wykorzystano równanie regresji...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1161749
| Strony 8–12

Handel produktami odzieżowymi w Polsce (2009-2013) oraz perspektywy jego rozwoju

Autorzy: Grandys Ewa, Grandys Andrzej

Przemysł tekstylny w Polsce uległ dużej degradacji w okresie transformacji ustrojowej. Wskaźniki wzrostu sprzedaży najszybciej zostały osiągnięte przez branżę odzieżową. Stąd odradzająca się produkcja i handel odzieżą stały się przedmiotem badań. Ich niewielki zakres jest przedmiotem niniejszego artykułu, którego...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1161750
| Strony 13–17

Multi-kryterialna analiza lokalizacji nowego przedsiębiorstwa tekstylnego wykorzystująca system informacji geograficznej i analityczny proces hierarchiczny oparty o funkcje zbiorów rozmytych

Autorzy: Önden Ismail, Eldemir Fahrettin

Analiza lokalizacji nowego przedsiębiorstwa produkującego tekstylia jest decyzją strategiczną ze względu na długotrwałe efekty tej decyzji, związane z opłacalnością produkcji, dostosowaniem i zrównoważonym rozwojem. Dlatego analiza powinna być przeprowadzona z zastosowaniem wielu czynników. Problem wyboru lokalizacji może być realizowany...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1161751
| Strony 18–22

Stochastyczny model dla określenia elementów cyklu produkcyjnego. Rozważania na podstawie serbskiego przemysłu tekstylnego

Autorzy: Stanisavljev Sanja, Ćoćkalo Dragan, Klarin Milivoj, Spasojević Brkić Vesna, Đorđević Dejan

Artykuł przedstawia oryginalną metodę określania elementów trwania cyklu produkcyjnego przy zastosowaniu zmodyfikowanej metody podziału pracy w odniesieniu do przedsiębiorstwa produkującego tekstylia. Pokazano, że przemieszczanie elementów czasu cyklu produkcyjnego można rozpatrywać jako proces, w którym matematycznie ustawia się błąd ± 3s....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1161752
| Strony 23–29

Badania i rozwój

Przędze i tkaniny z bawełny i mieszanek bawełny z kotoniną lnianą dla zastosowań tapicerskich

Autorzy: Sava Costică, Ichim Mariana

Artykuł przedstawia wyniki prac dotyczących właściwości kotonizowanego lnu i mieszanek kotonina lniana/bawełna przędzionych rotorowo i tkanin przeznaczonych do zastosowań tapicerskich. Opracowano technologię z podwójnym zgrzebleniem dla produkcji przędz rotorowych 29,5 tex; 59 tex i 100 tex z mieszanek 30/70...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1161753
| Strony 30–34

Możliwość wytwarzania elektroprzędzionego runa z udziałem bursztynu

Autorzy: Adomavičiūtė Erika, Stanys Sigitas, Žilius Modestas, Briedis Vitalis

W ostatnich latach elektroprzędzenie znalazło zastosowanie i zostało opisane w literaturze jako proces dla wytwarzania nano i mikro włókien dla produkcji materiałów do zastosowań medycznych. Stosuje się różnego rodzaju modyfikujące dodatki jak srebro, miedź, skrobia dla uzyskania specyficznych właściwości....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1161754
| Strony 35–41

Możliwość wytwarzania elektroprzędzionego runa z udziałem bursztynu

Autorzy: Milašius Rimvydas, Ragaišienė Audronė, Rukuižienė Žaneta, Mikučioniené Daiva

W ostatnich latach elektroprzędzenie znalazło zastosowanie i zostało opisane w literaturze jako proces dla wytwarzania nano i mikro włókien dla produkcji materiałów do zastosowań medycznych. Stosuje się różnego rodzaju modyfikujące dodatki jak srebro, miedź, skrobia dla uzyskania specyficznych właściwości....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1161755
| Strony 42–47

Analiza możliwości nanoszenia olejku eukaliptusowego zawartego w mikrokapsułach na włókna naturalne i materiały frotowe

Autorzy: Vankeviciute Deimante, Petrulyte Salvinija, Petrulis Donatas

W pracy badano wpływ temperatury stabilizacji termicznej i stężenie materiału wiążącego na naniesienie mikrokapsuł wypełnionych olejkiem eukaliptusowym do włókien i materiałów frotowych. Badano również właściwości fizyczne materiałów włókienniczych z mikrokapsułami. Zdjęcia SEM potwierdziły, że naniesienie mikrokapsuł na przędze przędzione...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1161756
| Strony 48–54

Nowy ekologiczny proces barwienia mieszanek sojowych włókien proteinowych z PVA

Autorzy: Lv Jingchun, Zhou Qingqing, Gao Dawei, Liu Guoliang, Wang Chunxia, Wang Chunxia, Wang Chunxia

Przygotowano rozpuszczalną w wodzie mieszankę pochodnej chitozanu - chlorek N-[(2-hydroksy-3-trimetyloamono)propylo] chitozanu (HTCC). Zastosowano ją dla modyfikacji mieszanki sojowych włókien proteinowych z PVA. Następnie badano właściwości barwienia zmodyfikowanych włókien za pomocą barwników reaktywnych Cibacron seria FN zastosowanych w kąpieli bezsolnej...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1161757
| Strony 55–59

Barwienie materiałów bawełnianych przy zastosowaniu naturalnego barwnika wyekstrahowanego z liści henny i właściwości zabezpieczające przed UV wybarwionych materiałów

Autorzy: Alebeida Omer Kamal

W prawadzonych badaniach zastosowano chlorek 3-chloro-2-hydroxypropylo-trimetylooamonowy dla zastąpienia metalicznych zapraw (soli metali ciężkich) do wstępnej obróbki materiałów bawełnianych. Powinno to zapobiec zanieczyszczeniu ciężkimi metalami, jak również ułatwić barwienie bez dodatku soli. Kationizowane materiały bawełniane były barwione ekstraktem henny przy rożnych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1161758
| Strony 60–65

Próba oceny układalności płaskich wyrobów włókienniczych na podstawie wymiarów fraktalnych

Autorzy: Carrera-Gallissà Enric, Capdevila Xavier, Valldeperas Josep, Abril Hector

Kształt płaskich wyrobów włókienniczych układających się wokół stałej podstawy po opadnięciu tkaniny pod wpływem działania siły grawitacyjnej jest ważnym zagadnieniem. Sprawdzono przydatność fraktalnych wymiarów układalności (D) dla oceny kształtu opadniętej tkaniny obliczonej na podstawie metody zliczania „pudełkami”. Dla 36...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1161759
| Strony 66–70

Badanie jakości dzianin wykonanych z różnych włókien zregenerowanej celulozy przy zastosowaniu zmiekczaczy o róznych rozmiarach cząstek

Autorzy: Sarioğlu Esin, Çelik Nihat

Zmiękczacze silikonowe powodują, że dzianiny są nie tylko delikatniejsze, jaśniejsze, bardziej śliskie ale również bardziej elastyczne umożliwiając uzyskanie odpowiedniego uhwytu. W pracy zbadano wpływ zmiękczaczy silikonowych na niektóre właściwości mechaniczne i funkcjonalne dzianin produkowanych z regenerowanych włókien celulozowych (wiskozowych,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1161760
| Strony 71–77

Właściwości funkcyjne i ekranowanie elektromagnetyczne elastycznych dzianin kolumienkowych

Autorzy: Yu Zhi-Cai, Yu Zhi-Cai, He Hua-Ling, He Hua-Ling, Lu Yan-Hua, Lu Yan-Hua, Zhang Jian-Fei, Lou Ching-Wen, Chen An-Pang, Lin Jia-Horng, Lin Jia-Horng, Lin Jia-Horng

Przeprowadzono badania właściwości ekranujących przed polem elektromagnetycznym i innych właściwości funkcyjnych wyprodukowanych wielofunkcyjnych elastycznych dzianin kolumienkowych. Zastosowano przędze kompozytowe z mieszanek zawierających drut ze stali kwasoodpornej, ciągłe włókna poliamidowe i poliestrowe oraz cięte włókna ze regenerowanej celulozy z surowca bambusowego....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1161761
| Strony 78–83

Morfologia i skuteczność ekranowania elektromagnetycznego włóknin polipropylenowych modyfikowanych warstwami metalicznymi

Autorzy: Koprowska Joanna, Dobruchowska Ewa, Reszka Kazimierz, Szwugier Arkadiusz

Do napylania warstw CuSn i CuZnNi jako podłoże (substrat) użyto włókninę polipropylenową (PP). Metalizację włókniny prowadzono stosując proces rozpylania magnetronowego DC przy różnych parametrach procesowych (takich, jak na przykład: moc efektywna wydzielana na targecie, prędkość przesuwu podłoża, ilość cykli)....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1161763
| Strony 84–91

Wpływ ułożenia kątowego warstw laminatu na jego siłę krytyczną - rozwiązanie analityczne

Autorzy: Czapski Paweł, Kubiak Tomasz

Prezentowany artykuł porusza zagadnienie wpływu ułożenia kątowego warstw w kompozytach włóknistych na siły krytyczne prostokątnych płyt kompozytowych. Zaprezentowana jest ogólna i prosta metoda określania sił krytycznych. Rozpatrzono kilka charakterystycznych ułożeń kątowych, traktując kąt jako wielkość zmienną. Obliczenia numeryczne zostały przeprowadzone...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1161764
| Strony 92–97

Koncepcja nowej technologii wysokoelastycznych tekstylnych barier drogowych

Autorzy: Mikołajczyk Zbigniew, Perzyna Marek, Szałek Beata, Pieklak Katarzyna

Podstawowym elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest stosowanie barier ochronnych. Wśród barier można wyróżnić stałe nieodkształcalne bariery betonowe i stalowe oraz odkształcalne bariery linowe. Nowym rozwiązaniem proponowanym w publikacji są wysokoelastyczne, wytrzymałe bariery dziane. Analizując charakterystykę barier, dokonano symulacji przebiegu typowych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1161765
| Strony 99–105

Modelowanie przeżywalności mikroorganizmów we włókninach melt-blown z poli(kwasu mlekowego) (PLA) przeznaczonych do ochrony układu oddechowego

Autorzy: Majchrzycka Katarzyna, Brochocka Agnieszka

Różnorodność szkodliwych mikroorganizmów bytujących w środowisku pracy sprawia, że coraz powszechniejsze jest stosowanie filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego. Aby spełniał on swoją ochronną funkcję wobec zagrożeń biologicznych, powinien nie tylko zapewniać wysoką skuteczność filtracji, ale także wykazywać właściwości biobójcze. Ze...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1161766
| Strony 107–113

Analiza efektywności zastosowania automatu w liniach produkcyjnych w przemyśle odzieżowym przy zastosowaniu metody symulacji

Autorzy: Kayar Mahmut, Akalin Mehmet

W artykule podano ogólne informacje dotyczące wydajności linii produkcyjnych i ich symulacji. Teoretycznie analizowano dotychczasowe studia w równoważeniu linii produkcyjnych. Następnie zaprojektowano dwie różne linie produkcyjne dla wytwarzania spodni dżinsowych. W jednej z linii produkcyjnych zastosowano ręcznie sterowane maszyny, a...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1161767
| Strony 114–123

Modyfikacja produktów celulozowych dla zastosowań higienicznych i opatrunkowych. Część II

Autorzy: Brzoza-Malczewska Kinga, Kucharska Magdalena, Wiśniewska-Wrona Maria, Kaźmierczak Dorota, Jóźwicka Jolanta, Pałys Beata

Przedstawione wyniki odnoszą się do wcześniej publikowanych pracy, która jest teraz uzupełniona o wyniki dodatkowych analiz i badań. Celulozowe materiały opatrunkowe modyfikowane nanocząsteczkami mikrokrystalicznego chitozanu lub kompleksu chitozan/alginianNa/Ca charakteryzują się następującymi parametrami jakościowymi: zdolnością absorpcji, dynamiką uwalniania substancji czynnej...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1161768
| Strony 124–128

Właściwości bielonych mas celulozowych ze zużytej tektury falistej o zróżnicowanym stopniu roztworzenia

Autorzy: Danielewicz Dariusz, Surma-Ślusarska Barbara

Oznaczono właściwości wytrzymałościowe, strukturalne, optyczne oraz chłonne bielonych mas celulozowych wytworzonych z niezadrukowanej zużytej tektury falistej o liczbie kappa odpowiednio 52,6 i 103. Uzyskane wyniki oznaczeń porównano z właściwościami bielonych mas celulozowych brzozowej i sosnowej. Stwierdzono, że bielone masy...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1161769
| Strony 129–135

Informacje ogólne

CLOTECH’2015

  więcej »

| Strona 106

EPNOE 2015

  więcej »

| Strony 136–138

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook