Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (113) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nowy ekologiczny proces barwienia mieszanek sojowych włókien proteinowych z PVA

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1161757

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Przygotowano rozpuszczalną w wodzie mieszankę pochodnej chitozanu - chlorek N-[(2-hydroksy-3-trimetyloamono)propylo] chitozanu (HTCC). Zastosowano ją dla modyfikacji mieszanki sojowych włókien proteinowych z PVA. Następnie badano właściwości barwienia zmodyfikowanych włókien za pomocą barwników reaktywnych Cibacron seria FN zastosowanych w kąpieli bezsolnej i zasadowo/kwasowej denaturalizacyjnej kąpieli (ekologiczny proces barwienia). Wyniki wskazały, że wyczerpanie barwnika w procesie ekologicznego barwienia było zasadniczo wyższe niż to przy barwieniu konwencjonalnym, niezależnie od dodatku dużej ilości soli w tym ostatnim. Jednakże odporność na pranie włókien barwionych w procesie ekologicznym była niższa w stosunku do procesu konwencjonalnego. Stwierdzono że wartość COD (chemiczne zapotrzebowanie tlenu) w przypadku ścieków z ekologicznego barwienia była niższa w porównaniu do ścieków z barwienia konwencjonalnego, co wskazuje, że proces ekologicznego barwienia może w znacznym stopniu zmniejszyć toksyczność ścieków.

Tagi:

water-soluble chitosan derivative, soybean protein/poly (vinyl alcohol) blend fiber, reactive dyes, salt-free dyeing, denaturalization bath.

Cytowanie:

Lv J, Zhou Q, Gao D, Liu G, Wang C. Novel Green Dyeing Process of Soybean Protein/Poly(vinyl alcohol) Blend Fibre. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 5(113): 55-59. DOI: 10.5604/12303666.1161757

Opublikowano w numerze nr 5 (113) / 2015, strony 55–59.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook