Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (113) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Próba oceny układalności płaskich wyrobów włókienniczych na podstawie wymiarów fraktalnych

Research and development

Autorzy:

  • Carrera-Gallissà Enric
    Departamento de Ingeniería Textil y Papelera, Universidad Politécnica de Cataluńa, Terrassa, Spain
  • Capdevila Xavier (j/w)
  • Valldeperas Josep
    Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa, Universidad Politécnica de Cataluńa, Terrassa, Spain
  • Abril Hector
    Departamento de Óptica y Optometría, Universidad Politécnica de Cataluńa, Terrassa, Spain

DOI number: 10.5604/12303666.1161759

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Kształt płaskich wyrobów włókienniczych układających się wokół stałej podstawy po opadnięciu tkaniny pod wpływem działania siły grawitacyjnej jest ważnym zagadnieniem. Sprawdzono przydatność fraktalnych wymiarów układalności (D) dla oceny kształtu opadniętej tkaniny obliczonej na podstawie metody zliczania „pudełkami”. Dla 36 komercyjnych tkanin zróżnicowanych pod względem masy powierzchniowej, splotu i materiału surowca obliczono fraktalny wymiar układalności D oraz tradycyjny współczynnik układalności (%DR). Stwierdzono dużą korelację obydwu wielkości w dużych przedziałach zmienności %DR i małych zakresach D. Oceniono, że fraktalny wymiar układalności D nie wnosi istotnych informacji do oceny kształtu opadniętej tkaniny.

Tagi:

drape, box-counting, fractal dimension, fabric.

Cytowanie:

Carrera-Gallissà E, Capdevila X, Valldeperas J, Abril H. New approach to Assessing Fabric Drape Based on the Fractal Dimension
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 5(113): 66-70.

Opublikowano w numerze nr 5 (113) / 2015, strony 66–70.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook