Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (113) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości bielonych mas celulozowych ze zużytej tektury falistej o zróżnicowanym stopniu roztworzenia

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1161769

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Oznaczono właściwości wytrzymałościowe, strukturalne, optyczne oraz chłonne bielonych mas celulozowych wytworzonych z niezadrukowanej zużytej tektury falistej o liczbie kappa odpowiednio 52,6 i 103. Uzyskane wyniki oznaczeń porównano z właściwościami bielonych mas celulozowych brzozowej i sosnowej. Stwierdzono, że bielone masy celulozowe ze zużytej tektury falistej charakteryzują się wyższą smarnością, znacząco niższą wytrzymałością na zerwanie i niższą wytrzymałością na zgniatanie przy krótkim wpięciu w porównaniu z bielonymi masami celulozowymi z drewna brzozowego i sosnowego. Wykazują jednak dobrą odporność na przedarcie, dobre właściwości optyczne i objętość właściwą oraz zdolność do absorpcji wody w postaci pulchnego arkusika i puchu. W celu wyjaśnienia różnic we właściwościach bielonych mas ze zużytej tektury falistej i mas brzozowej i sosnowej oznaczono ich właściowści morfologiczne metodą komputerowej analizy obrazu. Badania te wykazały m.in., że masy makulaturowe zawierają zarówno włókna drewna iglastego, jak i liściastego z przewagą tych pierwszych. Przeanalizowano również przyczynę niższej wytrzymałości na zerwanie bielonych celulozowych mas ze zużytej tektury falistej. Stwierdzono, że głównym jej powodem jest niższy stopień polimeryzacji celulozy tych mas i większy stopień uszkodzenia włókien.

Tagi:

bleached OCC pulps, beating, handsheet properties, fibre properties, hemicelluloses content, fibre defects.

Cytowanie:

Danielewicz D, Surma-Ślusarska B. Properties of Bleached Pulps from Low and High Kappa Number Old Corrugated Containers (OCC). FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 5(113): 129-135.

Opublikowano w numerze nr 5 (113) / 2015, strony 129–135.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook