Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer 1 (109)
AAA     ENG | POL

Numer 1 (109) / 2015

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Selekcja dostawców dla produkcji wielowersyjnej: Analiza przemysłu odzieżowego

Autorzy: Stojanov Todor, Ding Xuemei

W wielu przemysłach wprowadzono system zindywidualizowanej produkcji masowej jako reakcję na szybko zmieniające się wymagania konsumentów. Dotychczas selekcja dostawców oparta była na produktywności i analizie kosztów. Ten artykuł prezentuje alternatywne rozwiązanie z wyborem nowej grupy kryteriów. Przedstawiono metodologię połączenia metody...   więcej »

| Strony 8–12

Bieżąca sytuacja przy zarządzaniu gospodarką odpadów przemysłu odzieżowego Macedonii pochodzących z procesu produkcyjnego

Autorzy: Jordeva Sonja, Tomovska Elena, Trajković Dušan, Zafirova Koleta

Efektywna utylizacja odpadów tekstylnych wymaga dokładnego przewidywania jakości generowanych odpadów. Odpady odzieżowe Macedonii tworzone są głównie przez ścinki odzieżowe. Celem badań było scharakteryzowanie ścinków, ustalenie odpowiednich metod zarządzania odpadami i identyfikacja barier wpływających na efektywność systemu zarządzania odpadami. Odpowiednio opracowane...   więcej »

| Strony 13–16

Badania i rozwój

Charakterystyka i zastosowanie przędz fantazyjnych nopkowych

Autorzy: Grabowska Katarzyna Ewa, Ciesielska-Wróbel Izabela Luiza

Geometrię efektόw punktowych przyjęto jako kryterium klasyfikacji przędz. Inny czynnik wspierający tę klasyfikację to naprężenie komponentόw przędz fantazyjnych występujące podczas procesu skręcania tych komponentόw. W konsekwencji, można zaklasyfikować przędzę nopkową jako przędzę fantazyjną z efektami okresowymi a posługując się...   więcej »

| Strony 17–25

Badanie struktury i właściwości włókien wiskozowych modyfikowanych sproszkowanymi włóknami wełnianymi

Autorzy: Li Wenbin, Ke Guizhen, Li Gaowen, Xu Weilin

Wyprodukowano włókna wiskozowe z dodatkiem sproszkowanej wełny w ilości 0,5, 10, 15 i 20% metodą mokrego przędzenia. Do badań składu chemicznego i struktury zastosowano SEM, FTIR, WAXD i analizę TG. Wyniki wykazały, że skład makromolekularny, struktura agregatowa i morfologiczna...   więcej »

| Strony 26–29

Struktura i wlasciwosci przedz nianych mofyfikowanych kolagenems.

Autorzy: Sui Zhihuie, Pang Weiwei, Wei Yujiao, Song Jia

Badano strukturę i zmiany właściwości przędz lnianych modyfikowanych kolagenem w celu polepszenia właściwości użytkowych. W pierwszej fazie przędze traktowano roztworem wodorotlenku sodu, a następnie kwasem chlorooctowym w celu otrzymania karboksymetylocelulozy. Otrzymaną przędzę szczepiono roztworem protein. Przędzę barwiono reaktywnym barwnikiem niebieskim....   więcej »

| Strony 30–34

Pomiar gestości nitek w tkaninach przy zastosowaniu transformaty Fouriera

Autorzy: Pan Ruru, Gao Weidong, Li Zhongjian, Gou Jie, Zhang Jie, Zhu Dandan

W celu zastąpienia pracochłonnego i czasochłonnego ręcznego sprawdzania zaproponowano specjalny system dla oznaczania gęstości nitek w tkaninie. Przedstawiono teorię transformacji Fouriera, rekonstrukcję wyglądu przędzy wraz z metodą progową. Określono stopnie akwizycji obrazu tkaniny, zastosowanie transformacji Fouriera, analizę częstotliwościową właściwości, konstrukcję...   więcej »

| Strony 35–40

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania przepuszczalność powietrza tkanin

Autorzy: Matusiak Małgorzata

Przepuszczalność powietrza jest jedną z ważniejszych właściwości użytkowych materiałach włókienniczych. Wpływa ona na przepływ powietrza przez materiał włókienniczy. Przepuszczalność powietrza odgrywa istotną rolę w materiałach włókienniczych przeznaczonych na odzież z uwagi na ich wpływ na odczuwanie komfortu fizjologicznego. Przepuszczalność powietrza...   więcej »

| Strony 41–48

Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej w środowisku argonu w procesie obróbki tkanin bawełnianych sieciowanych za pomocą kwasu dimetylodihydroxyetylenourylomaleinowego dla polepszenia właściwosci fizycznych oraz antybakteryjnych

Autorzy: Tsou Chi-Hui, Tsou Chi-Hui, Tsou Chi-Hui, Suen Maw-Cherng, Tsou Chih-Yuan, Chen Jui-Chin, Yeh Jen-Taut, Lin Shang-Ming, Lai Yu-Ching, Hwang Jing-Zhong, Huang Shu-Hsieng, Hung Wei-Song, Hu Chien-Chieh, Lee Kueir-Rarnh, Lai Juin-Yih

Artykułu odnosi się do problematyki możliwości i celowości wprowadzenia modyfikacji plazmowej w warunkach niskociśnieniowych i w środowisku argonu do konwencjonalnego procesu wykończenia przeciwmnącego z zastosowaniem reaktywnych żywic termoutwardzalnych. Badano kąt odprężenia na sucho i na mokro, i stwierdzono polepszenie...   więcej »

| Strony 49–56

Symulacja 3D struktur dzianych z zastosowaniem algorytmu opartego na algorytmie NURBS

Autorzy: Xu Hai-Yan, Xu Hai-Yan, Chen Nan-Liang, Jiang Jin-Hua, Jin Ling-Xiao, Wang Ze-Xing

Przeprowadzono symulację komputerową struktur dzianin w wymiarze 3D, opracowując w tym celu nową procedurę opartą na algorytmie NURBS. Do tego celu wykorzystano oprogramowanie MATLAB. Symulację 3D przeprowadzono w oparciu o procedury numeryczne umożliwiające wykreślenie przestrzennych figur geometrycznych opisujących strukturę dzianin....   więcej »

| Strony 57–60

Stereowizyjny system do trójwymiarowej geometrycznej analizy właściwości tkanin

Autorzy: Więcek Piotr, Polipowski Mirosław, Więcek Bogusław

W pracy przedstawiono stereowizyjny system do pomiaru właściwości geometrycznych tkanin. Głównym zastosowaniem proponowanego systemu jest pomiar parametrów prześwitów międzynitkowych. Praca zawiera szczegółowy opis wykorzystanych algorytmów przetwarzania geometrycznego, który wyjaśnia zasadę pomiaru pola powierzchni oraz orientacji kanału w przestrzeni 3D. Przedstawiono...   więcej »

| Strony 61–67

Drgania układu wirującego zawierającego element tekstylny

Autorzy: Zajączkowski Jerzy

W pracy badane jest zachowanie układu wirującego zawierającego element tekstylny. Sformułowano matematyczny model i przeprowadzono badania numeryczne. Stwierdzono, że warstwa włókien ogranicza ruch masy i stabilizuje ruch obrotowy, nie pozwalając na zmniejszenie prędkości obrotowej układu.

  więcej »

| Strony 68–70

Analiza właściwości pełzania włóknin z zastosowaniem modelu mechanicznego

Autorzy: Gao Xiaoping, Chen Hongxia, Sun Shiyuan

W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania modeli reologicznych do modelowania zjawiska pełzania włóknin. Włókniny i geowłókniny znajdują szerokie zastosowanie w inżynierii lądowej. Zjawiska jakie zachodzą podczas użytkowania geowłóknin są złożone. Jednym ze zjawisk pojawiających się podczas użytkowania jest poddawanie włókniny...   więcej »

| Strony 72–76

Eksperymentalne badania laminatów kompozytowych poddanych działaniu udaru

Autorzy: Azzam Ahmed, Azzam Ahmed, Li Wei

Badano odpowiedź na udar struktury laminatów kompozytowych. Zastosowano kilka sekwencji udarów charakteryzujących się małą prędkością. Stosowano specjalną maszynę umożliwiającą opadanie obciążenia (wieża udarowa). Zginanie następowało w systemie trzech punktów podparcia. Zastosowano sprzężoną technikę ultradzwiękowego skanowania dla scharakteryzowania wielkości uszkodzeń w...   więcej »

| Strony 77–84

Hybrydowe kompozytowe układy balistyczne na bazie ceramiki i materiałów włóknistych do kamizelek kuloodpornych o zwiększonej odporności

Autorzy: Cegła Marcin, Habaj Wiesław, Stępniak Wiesław, Podgórzak Paweł

W artykule poruszona jest problematyka ochrony przed amunicją 5,7×28 mm SS190 o zwiększonej zdolności do penetracji. W związku z hybrydową budową pocisku SS190 stanowi on poważne zagrożenia dla powszechnie stosowanych kamizelek kuloodpornych na bazie materiałów tkaninowych. Jako odpowiedź na...   więcej »

| Strony 85–88

Opracowanie hełmu balistycznego z wykorzystaniem materiałów włóknistych na bazie UHMWPE

Autorzy: Fejdyś Marzena, Łandwijt Marcin, Habaj Wiesław, Struszczyk Marcin H.

Głównym celem pracy było opracowanie hybrydowego hełmu kulo- i odłamkoodpornego chroniącego głowę użytkownika przed pociskami małokalibrowej broni strzeleckiej oraz odłamkami i uderzeniami mechanicznymi. W konstrukcji czerepu zastosowano surowce balistyczne najnowszej generacji, na bazie których opracowano kompozyt składający się z preimpregnatu...   więcej »

| Strony 89–97

Bioinnowacyjna metoda odtłuszczania tkanin bawełnianych za pomocą kwasowej i neutralnej pektynazy

Autorzy: Pušić Tanja, Tarbuk Anita, Dekanić Tihana

Biotechnologie dla obróbki tekstyliów stosowane są z powodzeniem od lat ze względu na brak negatywnego oddziaływania na środowisko oraz korzystne oddziaływanie enzymów na właściwości obrabianych tekstyliów w stosunku do technologii konwencjonalnych. Praca dotyczy odtłuszczania bawełnianej tkaniny za pomocą kwasowej...   więcej »

| Strony 98–103

Wpływ suchego prania na efekt ekranowania fal elektromagnetycznych tkanin podszewkowych

Autorzy: Šaravanja Bosiljka, Malarić Krešimir, Pušić Tanja, Ujević Darko

Badania dotyczą właściwości wszywanych tkanin podszewkowych przewidzianych dla kieszeni spodni, marynarek i innych ubiorów zabezpieczających użytkownika przed szkodliwym działaniem promieniowania mikrofalowego telefonów komórkowych. Tkaniny podszewkowe wyprodukowano z włókien poliamidowych pokrytych miedzią. Zbadano pochłanianie fal elektromagnetycznych przez przygotowane próbki, przy czym...   więcej »

| Strony 104–108

Enzymatyczne polerowanie i reaktywne barwienie bawełnianych tkanin w systemie stosowania jednej kąpieli

Autorzy: Wang Ping, Hong Yanqing, Ding Yajing, Cui Li, Yuan Jiugang, Wang Qiang, Fan Xuerong

Celulaza ma zdolność do usuwania włosków zmechacenia z tekstyliów celulozowych, co pozwala na osiągnięcie gładkiej powierzchni o delikatnym chwycie. W pracy badano sumaryczny efekt biopolerowania i reaktywnego barwienia przeprowadzanych w jednej kąpieli. Metoda ta ma na celu skrócenie czasu...   więcej »

| Strony 109–113

Antybakteryjne włókniny filtracyjne modyfikowane polilaktydowymi mikrosferami zawierającymi triclosan

Autorzy: Goetzendorf-Grabowska Bogna, Polus Zenon, Kiwała Magdalena, Karaszewska Agnieszka, Kamińska Irena, Mączka Iwona

Przedmiotem publikacji jest analiza właściwości włóknin filtracyjnych modyfikowanych mikrosferami z triclosanem, w celu uzyskania efektu antybakteryjnego. Nośnikiem triclosanu są mikrosfery z degradowalnego polilaktydu (Polylactide - PLA), który powoduje stopniowe uwalnianie triclosanu zapewniając równomierne dawkowanie działania antybakteryjnego. Wprowadzenie mikrosfer z triclosanem...   więcej »

| Strony 114–119

Barwienie wyrobów włókienniczych przy wykorzystaniu biobarwników

Autorzy: Sójka-Ledakowicz Jadwiga, Olczyk Joanna, Polak Jolanta, Grąz Marcin, Jarosz-Wilkołazka Anna

Dyrektywy unijne szczegółowo określają wytyczne, które powinny spełniać nowoczesne technologie przemysłowe tak aby wyeliminować lub zminimalizować ich udział w zanieczyszczeniu wszystkich elementów środowiska naturalnego. Zmniejszenie zużycia energii i wody oraz ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych dla środowiska naturalnego to podstawowe kryteria,...   więcej »

| Strony 120–125

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook