Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (109) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Bieżąca sytuacja przy zarządzaniu gospodarką odpadów przemysłu odzieżowego Macedonii pochodzących z procesu produkcyjnego

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

 • Jordeva Sonja
  Faculty of Technology, University “Goce Delčev”, Štip, Macedonia
 • Tomovska Elena
  Faculty of Technology and Metallurgy, University ”Ss Cyril and Methodius”, Skopje, Macedonia
 • Trajković Dušan
  Faculty of Technology, University of Niš, Leckovac, Serbia
 • Zafirova Koleta
  Faculty of Technology and Metallurgy, University ”Ss Cyril and Methodius”, Skopje, Macedonia

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Efektywna utylizacja odpadów tekstylnych wymaga dokładnego przewidywania jakości generowanych odpadów. Odpady odzieżowe Macedonii tworzone są głównie przez ścinki odzieżowe. Celem badań było scharakteryzowanie ścinków, ustalenie odpowiednich metod zarządzania odpadami i identyfikacja barier wpływających na efektywność systemu zarządzania odpadami. Odpowiednio opracowane kwestionariusze zostały rozprowadzone wśród zarządów tekstylnych zakładów produkcyjnych. Wyniki wskazują, że prawie wszyscy wytwórcy tekstyliów stosują wysypiska dla rozdysponowania swoich odpadów. Analiza wykazała, że strumienie odpadów składają się głównie z tkanin, w tym przeważnie bawełnianych, i z mieszanek bawełny z lycrą. Biorąc pod uwagę ten skład materiałów odpadowych, wydaje się, że najbardziej odpowiednim zastosowaniem może być produkcja materiałów izolacyjnych. Ponieważ przemysł przetwórczy skalda się głównie z małych i średnich przedsiębiorstw istnieje małe prawdopodobieństwo zakupu odpowiednio dużych maszyn przetwarzających.

Tagi:

textile waste, apparel cutting waste, textile waste management.

Cytowanie:

Jordeva S, Tomovska E, Trajković D, Zafirova K. Current State of Pre-Consumer Apparel Waste Management in Macedonia. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 1(109): 13-16.

Opublikowano w numerze nr 1 (109) / 2015, strony 13–16.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook