Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (109) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Pomiar gestości nitek w tkaninach przy zastosowaniu transformaty Fouriera

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W celu zastąpienia pracochłonnego i czasochłonnego ręcznego sprawdzania zaproponowano specjalny system dla oznaczania gęstości nitek w tkaninie. Przedstawiono teorię transformacji Fouriera, rekonstrukcję wyglądu przędzy wraz z metodą progową. Określono stopnie akwizycji obrazu tkaniny, zastosowanie transformacji Fouriera, analizę częstotliwościową właściwości, konstrukcję obrazu nitek tkaniny i zastosowanie metody progowej. Pod koniec, po lokalizacji i zliczeniu nitek obliczono gęstość nitek w tkaninie. Wyniki pomiarów potwierdzają, że zaproponowana metoda automatycznej detekcji nitek jest prawidłowa.

Tagi:

thread density, woven fabric, Fourier transform, threshold segmentation, image reconstruction.

Cytowanie:

Pan R, Gao W, Li Z, Gou J, Zhang J, Zhu D. Measuring Thread Densities of Woven Fabric Using the Fourier Transform. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 1(109): 35-40.

Opublikowano w numerze nr 1 (109) / 2015, strony 35–40.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook