Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (109) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Antybakteryjne włókniny filtracyjne modyfikowane polilaktydowymi mikrosferami zawierającymi triclosan

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przedmiotem publikacji jest analiza właściwości włóknin filtracyjnych modyfikowanych mikrosferami z triclosanem, w celu uzyskania efektu antybakteryjnego. Nośnikiem triclosanu są mikrosfery z degradowalnego polilaktydu (Polylactide - PLA), który powoduje stopniowe uwalnianie triclosanu zapewniając równomierne dawkowanie działania antybakteryjnego. Wprowadzenie mikrosfer z triclosanem w strukturę włóknin wykonano metodą napawania i natryskiwania kąpielą zawierającą 2,5 i 5% mikrosfer. Dokonano oceny efektu antybakteryjnego oraz wpływu modyfikacji na przepuszczalność powietrza włóknin filtracyjnych. Trwałość efektu antybakteryjnego oceniono na podstawie symulacyjnych badań na stanowisku badawczym pracującym z urządzeniem klimatyzacyjnym. Analiza wyników wykazała, że zastosowana modyfikacja pozwala na uzyskanie bardzo dobrych właściwości antybakteryjnych. Lepsze efekty uzyskuje się przy zastosowaniu techniki napawania niż natryskiwania. Badania symulacyjne, na urządzeniu klimatyzacyjnym, włókniny napawanej kąpielą o stężeniu 5% mikrosfer, wykazały trwałość efektu antybakteryjnego w okresie ponad 12 miesięcy.

Tagi:

microspheres, antibacterial, air filter nonwoven, triclosan.

Cytowanie:

Goetzendorf-Grabowska B, Polus Z, Kiwała M, Karaszewska A, Kamińska I, Mączka I. Antibacterial Air Filter Nonwovens Modified by Poly(Lactide) Microspheres Containing Triclosan. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 1(109): 114-119.

Opublikowano w numerze nr 1 (109) / 2015, strony 114–119.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook