Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer 6 (114)
AAA     ENG | POL

Numer 6 (114) / 2015

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Przewaga konkurencyjna  w dziedzinie włókiennictwa  i odzieżownictwa: Pozycja czołowych eksporterów wschodnioeuropejskich

Autorzy: Yilmaz Nazire Deniz, Karaalp-Orhan Hacer Simay

Analizowano przewagę konkurencyjną i handel wewnątrzgałęziowy pięciu krajów: Czech, Węgier, Polski, Rumunii i Turcji biorąc pod uwagę globalny rynek włókiennictwa i odzieżownictwa przy wykorzystaniu  indeksu Balassy i indeksu handlu wewnątrzgałęziowego. Brano pod uwagę okres lat: 2002...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167411
| Strony 8–13

Wpływ aktywnej polityki wspierania rozwoju nowoczesnego wzornictwa w sektorze tekstylno-odzieżowym na konkurencyjność regionów (kontekst globalny europejski i regionalny)

Autorzy: Wysokińska Zofia

Konkurowanie na rynku europejskim i globalnym wymaga od firm nie tylko wysokiej jakości produktów ale również innowacyjnych i atrakcyjnych  wzorów  wyrobów. Tworzenie innowacyjnych projektów opierających się na innowacyjnych pomysłach i wzorach tworzonych przez kreatywnych pracowników...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167412
| Strony 14–22

Badania i rozwój

Charakterystyka włókien ketmii szczawiowej (Hibiscus sabdariffa L.) jako potencjalnego wzmocnienia kompozytów polimerowych

Autorzy: Nadlene R., Nadlene R., Sapuan S. M. , Sapuan S. M. , Jawaid M., Ishak M. R. , Ishak M. R. , Ishak M. R. , Yusriah L.

Ketmia szczawiowa jest jedną z roślin o której sądzi się, że może być przydatna do produkcji włókien naturalnych. W pracy przeanalizowano fizyczne, termiczne i mechaniczne właściwości włókien z ketmii szczawiowej. Ich dobre właściwości fizyczne przyczyniają się...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167413
| Strony 23–30

Fizykochemiczne i mechaniczne właściwości różnych morfologicznie części drzewa herbacianego (Melaleuca alternifolia)

Autorzy: Jammy Rodney , Jammy Rodney , Sahari Japar, Mohd Shah Mohd Kama

Na podstawie badań stwierdzono, że liście drzewa herbacianego mają najwyższą gęstość 0.42 g/cm3 i najwyższą zawartość procentową absorpcji wody 69.9%. Badając wytrzymałość stwierdzono, że włókna z pnia drzewa herbacianego charakteryzują się najwyższą wytrzymałością 65.44 MPa,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167414
| Strony 31–36

Naturalne włókna celulozowe ekstrahowane z różnych części łodyg bawełny za pomocą odgumowywania

Autorzy: Li Long, Zhao Linghang

Włókna łykowe odgrywają istotną rolę ponieważ są biodegradowalne i przyjazne środowisku. Badano naturalne celulozowe włókna ekstrahowane z łodyg bawełny poprzez odgumowywanie. Na podstawie właściwości chemicznych łodygę bawełny dzielono na trzy części przed przeprowadzeniem ekstrakcji. Doświadczalnie...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167415
| Strony 37–40

Właściwości antyoksydacyjne włókna pochodzącego z polskich odmian lnu włóknistego

Autorzy: Zimniewska Malgorzata

W artykule opisano badania włókien lnianych w zakresie ich aktywności antyoksydacyjnej. Badano włókna pochodzące z pięciu odmian lnu włóknistego uprawianego w Polsce:  Artemida, Modran, Sara, Nike oraz Luna, które wydobyto ze słomy z wykorzystaniem dwóch...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167418
| Strony 41–47

Formowanie i antybakteryjne właściwości elektroprzędzionych włóknin PVA zawierających małe ilości nanocząstek srebra

Autorzy: Pupkevičiūtė Solveiga , Adomavičiūtė Erika, Pavilonis Alvydas , Stanys Sigitas, Prosyčevas Igoris

Celem badań było wyprzędzenie włóknin z alkoholu poliwinylowego składających się z cienkich (nano-/mikro-) włókien zawierających małe ilości nanocząstek srebra. Badano wpływ ilości nanocząstek srebra na strukturę i właściwości antybakteryjne otrzymanych włóknin. Stwierdzono, że stężenie nanocząstek srebra...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167419
| Strony 48–54

Ocena korelacji pomiędzy strukturą i jakością mieszankowych przędz kompaktowych przędzionych dwoma różnymi przędzarkami obrączkowymi

Autorzy: Li Wei, Su Xuzhong, Zhang Yu, Xie Chunping, Wei Qufu

Przędzenie kompaktowe realizowane na zmodyfikowanych przędzarkach obrączkowych jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną techniką przędzalniczą, która została wprowadzona na skalę przemysłową dzięki wykorzystaniu podciśnienia mającego na celu zagęszczenie przetwarzanego w przędzę strumienia włókien oraz zmniejszenie trójkąta przędzenia. Celem...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167421
| Strony 55–67

Opracowanie metody tkania  dla wytworzenia przestrzennych dwuwarstwowych innowacyjnych struktur lnianych tkanin

Autorzy: Kumpikaitė Eglė, Kot Liucina , Vizbaras Mindaugas

W artykule opisano wprowadzenie i wyczerpującą analizę dwóch metod tkania przeznaczonych dla tkania lnianych tkanin o innowacyjnej strukturze przy zastosowaniu nowoczesnych skomputeryzowanych krosien różnego typu. Przewidziano zastosowanie krosna frotowego rapierowego oraz krosna żakardowego rapierowego typu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167422
| Strony 68–71

Analiza numeryczna zachowania się wybranych konfiguracji włókien siatki podczas dynamicznego zderzenia

Autorzy: Baranowski Paweł , Małachowski Jerzy , Niezgoda Tadeusz , Mazurkewicz Łukasz

Praca obejmuje część badań związanych z numerycznym modelowaniem i analizą zjawiska interakcji przy użyciu kodu obliczeniowego LS-Dyna. Omówione zostały parametry i kryteria wpływające na poprawny opis numeryczny procedury kontaktu, która ma ogromne znaczenie w symulacjach...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167423
| Strony 72–81

Analiza mechanicznych właściwości tkanin szklanych i bazaltowych

Autorzy: Kovačević Stana, Brnada Snježana, Dobnik-Dubrovski Polona

Materiałami często stosowanymi dla wzmocnienia kompozytu są tkaniny szklane i bazaltowe posiadające dobre właściwości mechaniczne. Podczas badań wytrzymałościowych tkaniny ulegały rozciągnięciu w kierunku działania siły oraz ulegały skurczowi w kierunku poprzecznym. Podczas badań zwrócono szczególną...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167424
| Strony 83–91

Deskryptory kształtu 1D i 2D stosowane do symulacji układalności tkanin

Autorzy: Gabrijelčič Tomc Helena, Hladnik Aleš

Symulacja układalności tkanin realizowana przy pomocy programu grafiki komputerowej może być podstawą dla efektywnego porozumienia pomiędzy projektantami i wytwórcami w przemyśle odzieżowym. Celem naszych badań było rozpoznanie różnych deskryptorów kształtu 1D i 2 D dla...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167425
| Strony 92–101

Zmiany strukturalne włókienniczych materiałów balistycznych podczas modyfikacji techniką PACVD

Autorzy: Struszczyk Marcin H., Urbaniak–Domagała Wiesława, Puszkarz Adam K., Wilbik-Hałgas Bożena, Cichecka Magdalena, Sztajnowski Sławomir , Puchalski Michał, Miklas Michał, Krucińska Izabella

Modyfikacja specjalistycznych tekstyliów balistycznych, w tym tkanin, dzięki zastosowaniu efektywnych i ekologicznych technik, stanowi główny cel selekcji optymalnych dróg uzyskania wielofunkcjonalnych produktów. Celem przeprowadzonych badań była optymalizacja plazmowej depozycji polimerów  (Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167426
| Strony 102–115

Hydrofobowe preparacje anytgnieceniowe tkanin jedwabnych z niewielkim udziałem formaldehydu

Autorzy: Raza Zulfiqar Ali, Anwar Faiza

Opracowano antygnieceniową preparację tkanin jedwabnych z niewielkim udziałem formaledehydu oraz trzech komercyjnych preparatów sieciujących. Stężenie tych preparatów badano biorąc pod uwagę uzyskiwany kąt odprężalności, wytrzymałość na zrywanie i przepuszczalność powietrza preparowanych tkanin. Najlepsze wyniki uzyskano...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167428
| Strony 116–119

Ocena ekologicznych naturalnych preparacji antymikrobowych tekstyliów  uzyskanych z udziałem ekstraktów z aloesu i miodli indyjskiej

Autorzy: Khurshid Muhammad Furqan, Ayyoob Muhammad, Asad Muhammad, Shah Syed Nisar Hussain

Ekstrakty z żelu aloesowego i aktywnych substancji miodli indyjskiej mieszano w zaprawie barwiarskiej dla uzyskania gotowej preparacji. Bielone bawełniane próbki nasycano roztworem o stężeniu 5%, 7% i 10% żelu aloesowego i miodli indyjskiej. Te same...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1172176
| Strony 120–123

Antygrzybiczne mikrokapsułki z etylocelulozy uzyskane przez odparowanie rozpuszczalnika  oraz ich zastosowanie dla preparacji tkanin bawełnianych

Autorzy: Erkan Gökhan, Sarıışık Merih

Zastosowano dwa antygrzybiczne farmaceutyki, terbinafinę i ketokonazol, wprowadzano do mikrokapsułek uzyskanych przez odparowanie rozpuszczalnika. Zastosowano dwa typy etylocelulozy o różnej lepkości. Mikrokapsułki badano za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej, DSC, FTIR i SEM. Podczas gdy charakterystyczne piki...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167430
| Strony 125–130

Numeryczne badanie wpływu naturalnej granicznej warstwy konwekcyjnej wokół ciała ludzkiego  na przepływ ciepła przez struktury tekstylne

Autorzy: Angelova Radostina A., de Bujanda Carasusán Javier Martínez, Stankov Peter, Kyosov Miroslav

Straty ciepła ciała ludzkiego występują poprzez barierę utworzoną z jednej lub więcej warstw tekstylnych o określonej przepuszczalności, termicznej, izolacyjności, zdolności absorpcji wody itd. Konwekcyjna warstwa graniczna wokół ubranego ciała zakłócana jest podczas ruchu tego ciała...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167431
| Strony 131–137

Ocena właściwości chłonnych wkładek obuwiowych ze specjalnych włóknin z użyciem komory klimatyzacyjnej oraz modelu termicznego stopy

Autorzy: Irzmańska Emilia , Dutkiewicz Jacek

Artykuł prezentuje wstępne wyniki badań modelowych związanych z oceną sorpcji wilgoci z powietrza i wskazujących na możliwość zastosowania superabsorpcyjnego polimeru (SAP) w konstrukcji wkładek do obuwia ochronnego.  Ocenę wydajności włóknin, pod względem pochłaniania wilgoci z...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167432
| Strony 138–142

Badania czystości chemicznej biodegradowalnych włókien z kopoliestrów alifatycznych przeznaczonych do celów medycznych

Autorzy: Gzyra-Jagieła Karolina, Jóźwicka Jolanta, Gutowska Agnieszka, Twarowska-Schmidt Krystyna, Ciechańska Danuta

Włókna wytworzone w skali doświadczalnej z biodegradowalnego kopoliestru glikolidu z laktydem (PLGA)  i PLGA z dodatkiem 9% ataktycznego polihydroksykwasu masłowego (PLGA+a-PHB), z naniesioną handlową preparacją przędzalniczą Estesol PF 790 (Bozzetto Group),  poddano charakterystyce fizykochemicznej w...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167433
| Strony 143–149

Wpływ postawy ciała mężczyzny  i jego kształtu na projektowanie  i dopasowanie ubioru

Autorzy: Petrak Slavenka , Mahnic Maja , Rogale Dubravko

W pracy zaprezentowano badania wpływu postawy ciała i występowania funkcjonalnych i strukturalnych zmian ciała na dopasowanie ubioru. Przeprowadzano skanowanie 3D próby składającej się z 50 męskich osobników. Określono indykatory postawy na modelach 3D i przeprowadzono...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167435
| Strony 150–158

Optymalizacja wybranych podzespołów zgrzeblarki wałkowej w aspekcie poprawy jakości ich współpracy

Autorzy: Danielczyk Piotr, Stadnicki Jacek

Istotny wpływ na jakość runka wytwarzanego przez zgrzeblarkę wałkową ma kształt i wysokość szczelin między obiciami zgrzeblącymi współpracujących z bębnem głównym zgrzebników i zbieracza oraz miedzy obiciem zbieracza i listwą urządzenia grzebieniowego. W pracy przedstawiono...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167436
| Strony 159–165

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook