Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (114) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Formowanie i antybakteryjne właściwości elektroprzędzionych włóknin PVA zawierających małe ilości nanocząstek srebra

Research and development

Autorzy:

 • Pupkevičiūtė Solveiga
  Department of Materials Engineering, Faculty of Mechanical Engineering and Design, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania
 • Adomavičiūtė Erika (j/w)
 • Pavilonis Alvydas
  Institute of Microbiology and Virology, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania
 • Stanys Sigitas
  Department of Mathematical Research in Systems, Faculty of Fundamental Science, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania
 • Prosyčevas Igoris
  Institute of Materials Science, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania

DOI number: 10.5604/12303666.1167419

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem badań było wyprzędzenie włóknin z alkoholu poliwinylowego składających się z cienkich (nano-/mikro-) włókien zawierających małe ilości nanocząstek srebra. Badano wpływ ilości nanocząstek srebra na strukturę i właściwości antybakteryjne otrzymanych włóknin. Stwierdzono, że stężenie nanocząstek srebra nie wywiera istotnego wpływu na lepkość roztworu przędzącego i morfologię wyprzędzionych włókien. Dodatek mikrocząstek srebra prowadzi do otrzymania cieńszych włókien. Stwierdzono, że już małe ilości cząstek nanosrebra  powodują uzyskanie właściwości antybakteryjnych. Badano je stosując następujące szczepy: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Proteus mirabilis ATCC 12453, Bacillus cereus ATCC 11778 and Candida albicans ATCC 10231. Stwierdzono również, że stężenie nanocząstek srebra we włóknach polepsza właściwości antybakteryjne. 
Właściwości

Tagi:

electrospinning, Ag nanoparticles, antibacterial materials.

Cytowanie:

Pupkevičiūtė S, Adomavičiūtė E, Pavilonis A, Stanys S, Prosyčevas I. Formation and Antibacterial Property Analysis of Electrospun PVA Nonwoven Material with a Small Amount of Silver Nanoparticles. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2015; 23, 6(114): 48-54. DOI: 10.5604/12303666.1167419

Opublikowano w numerze nr 6 (114) / 2015, strony 48–54.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook