Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (114) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Przewaga konkurencyjna  w dziedzinie włókiennictwa  i odzieżownictwa: Pozycja czołowych eksporterów wschodnioeuropejskich

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Yilmaz Nazire Deniz
    Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Pamukkale University, Denizli, Turkey
  • Karaalp-Orhan Hacer Simay
    Department of Labor Economics and Industrial Relations, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Pamukkale University, Denizli, Turkey

DOI number: 10.5604/12303666.1167411

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Analizowano przewagę konkurencyjną i handel wewnątrzgałęziowy pięciu krajów: Czech, Węgier, Polski, Rumunii i Turcji biorąc pod uwagę globalny rynek włókiennictwa i odzieżownictwa przy wykorzystaniu  indeksu Balassy i indeksu handlu wewnątrzgałęziowego. Brano pod uwagę okres lat: 2002 - 2013. Wyniki wykazały, że podczas gdy Turcja jest jedynym spośród wybranych krajów, który ma przewagę konkurencyjną na globalnym rynku tekstyliów to na globalnym rynku odzieżownictwa pozycję taką posiada Turcja i Rumunia. Przewaga konkurencyjna tych dwóch krajów na globalnym rynku odzieżownictwa przedstawia silniejszy trend zniżkowy porównując do trendów w dziedzinie tekstyliów. Dzieje się tak prawdopodobnie w wyniku wejścia na rynek globalny tekstyliów wschodnioazjatyckich krajów o niskich płacach ponieważ produkcja odzieży wymaga większego nakładu pracy niż produkcja tekstyliów. Podczas gdy wysoki indeks handlu wewnątrzgałęziowego cechują Czechy, Węgry i Polska, Turcja przedstawia wewnątrzgałęziową specjalizację w dziedzinie włókiennictwa oraz międzygałęziową strukturę handlu w odzieżownictwie.

Tagi:

RCA, IIT, textiles, clothing, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania,  Turkey.

Cytowanie:

 Yilmaz ND, Karaalp-Orhan HS. Comparative Advantage of Textiles and Clothing: Evidence for Top Exporters in Eastern Europe. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2015; 23, 6(114): 8-13. DOI: 10.5604/12303666.1167411

Opublikowano w numerze nr 6 (114) / 2015, strony 8–13.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook