Materiałami często stosowanymi dla wzmocnienia kompozytu są tkaniny szklane i bazaltowe posiadające dobre właściwości mechaniczne. Podczas badań wytrzymałościowych tkaniny ulegały rozciągnięciu w kierunku działania siły oraz ulegały skurczowi w kierunku poprzecznym. Podczas badań zwrócono szczególną uwagę na kurczenie tkanin zgodnie ze współczynnikiem Poissona, który określano dla poszczególnych próbek. W tym celu skonstruowano innowacyjne urządzenie współpracujące z maszyną wytrzymałościową. Badano próbki tkanin standardowe oraz o zróżnicowanym kształcie. Przędze stosowane do wytworzenia tkanin były badane przed i po tkaniu w celu  oceny wpływu tkania na jakość przędzy. 

" />
Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (114) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza mechanicznych właściwości tkanin szklanych i bazaltowych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1167424

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Materiałami często stosowanymi dla wzmocnienia kompozytu są tkaniny szklane i bazaltowe posiadające dobre właściwości mechaniczne. Podczas badań wytrzymałościowych tkaniny ulegały rozciągnięciu w kierunku działania siły oraz ulegały skurczowi w kierunku poprzecznym. Podczas badań zwrócono szczególną uwagę na kurczenie tkanin zgodnie ze współczynnikiem Poissona, który określano dla poszczególnych próbek. W tym celu skonstruowano innowacyjne urządzenie współpracujące z maszyną wytrzymałościową. Badano próbki tkanin standardowe oraz o zróżnicowanym kształcie. Przędze stosowane do wytworzenia tkanin były badane przed i po tkaniu w celu  oceny wpływu tkania na jakość przędzy. 

Tagi:

glass fabrics, basalt fabrics, physical mechanical properties, Poisson’s ratio, lateral preload, lateral contraction.

Cytowanie:

Kovačević S, Brnada S, Dobnik Dubrovski P. Analysis of the Mechanical Properties of Woven Fabrics from Glass and Basalt Yarns. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2015; 23, 4(112): 83-91. DOI: 10.5604/12303666.1167424

Opublikowano w numerze nr 6 (114) / 2015, strony 83–91.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook