Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer 3 (111)
AAA     ENG | POL

Numer 3 (111) / 2015

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Badanie problemu zmian wymiarów podczas produkcji odzieży i propozycje usprawnień dla zwiększenia wydajności produkcji

Autorzy: Kalkanci Mihriban, Kurumer Gülseren

Problem zmiany wymiarów tekstyliów w czasie produkcji odzieży jest bardzo ważnym problemem, a zakres zmian musi być poddany określonym ograniczeniom. Tekstylia obrabiane w procesach wykończalniczych są następnie nawijane i dekatyzowane w określonych warunkach i powinny być dostarczane do wytwórcy...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1151688
| Strony 8–13

Badania i rozwój

Porównanie wybranych właściwości ekologicznych włókien sojowych

Autorzy: Yilmaz Demet, Karaboyaci Mustafa, Kiliç Handan, Kitapçi Kübra, Yelkovan Sinem

Produkty biodegradowalne i odnawialne są coraz powszechniej stosowane dla ochrony środowiska naturalnego i redukcji zużycia paliw. Takim problemem są włókna naturalne w tym sojowe, będące przykładem nowej generacji włókien proteinowych. W pracy przedstawiono analizę rożnych właściwości, w szczególności ich...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1151694
| Strony 14–24

Nowa wydajna metoda redukcji kolczastości włókien jutowych

Autorzy: Duan Ling, Yu Weidong

Badano właściwości fizyczne, w szczególności zachowanie przy zginaniu włókien jutowych obrabianych za pomocą DMSO. Według informacji autorów, wpływ obróbki za pomocą DMSO na kolczastość włókien jutowych nigdy dotąd nie był badany. Wyniki badań wykazały, że ośmiogodzinna obróbka przy 80...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1151702
| Strony 25–32

Wpływ systemu uprawy i odchwaszczania na plon i jakość włókna lnianego

Autorzy: Mańkowski Jerzy, Pudełko Krzysztof

Len włóknisty mimo wielostronnych walorów użytkowych jest aktualnie uprawiany w Polsce na niewielkiej powierzchni. Wynika to z małej opłacalności jego produkcji. Omawiana praca wskazuje na możliwość obniżenia kosztów produkcji włókna lnianego oraz określa wpływ systemów uprawy i odchwaszczania na...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1151708
| Strony 33–37

Badania struktury mikrowłókien polipropylenowych modyfikowanych wielościennymi nanorurkami węglowymi

Autorzy: Fabia Janusz, Janicki Jarosław, Ślusarczyk Czesław, Rom Monika, Graczyk Tadeusz, Gawłowski Andrzej

Prezentowana praca poświęcona jest badaniom ukształtowania struktury nadcząsteczkowej oraz jej transformacji zachodzącej w procesie rozciągania nowych mikrowłókien kompozytowych wytworzonych z izotaktycznego polipropylenu (iPP) jako matrycy oraz wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT), użytych w charakterze napełniacza. Włókna (zawartość MWCNT 0,2%) w skali...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1151773
| Strony 38–44

Wytwarzanie i właściwości tekstylnych biokompozytów o matrycy z PLA wzmocnionej dzianinami rządkowymi z lnu i mieszanek len/PLA

Autorzy: Adomavičiūtė Erika, Baltušnikaite Julija, Baltušnikaite Julija, Jonaitienė Vaida, Stanys Sigitas

Zaproponowano technologię wytwarzania ekologicznych tekstylnych kompozytów o matrycy z PLA wzmocnionej dzianinami rządkowymi z lnu i mieszanek len/PLA nie poddanych żadnej dodatkowej obróbce chemicznej. Wykonano 5 próbek różniących się strukturą i składem wzmocnienia, przy tych samych parametrach zastosowanej przędzy...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1151886
| Strony 45–50

Przetwarzanie włókien bawełnianych na przędze – problem optymalizacji

Autorzy: Das Subhasis, Ghosh Anindya

W pracy podjęto próbę otrzymywania przędzy o określonej wytrzymałości poprzez wybór odpowiedniego surowca i parametrów procesu przędzenia. W celu otrzymania przędzy o optymalnej wytrzymałości sformułowano problem optymalizacji zawierający zależności pomiędzy surowcem i właściwościami przędzy. Zastosowano przy tym teoretyczny model Frydrych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152442
| Strony 51–53

Badanie struktury przędzy kompaktowej typu Siro–Spun

Autorzy: Su Xuzhong, Gao Weidong, Liu Xinjin, Xie Chunping, Xu Bojun , Su Xuzhong, Gao Weidong, Liu Xinjin, Xie Chunping, Xu Bojun

Technologia kompaktowego przędzenia Siro-Spun jest szeroko stosowaną metodą przędzenia. Prowadzona jest na kompaktowych przędzarkach obrączkowych przez równoczesne wprowadzenie dwóch taśm włókien w strefę rozciągu. W rzeczywistości kompaktowe przędzenie Siro-Spun łączy w sobie właściwości przędzenia kompaktowego i Siro-Spun. W pracy, stosując...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152447
| Strony 54–57

Wpływ procesu formowania przędzy typu vortex na właściwości dzianin wiskozowych wykonanych z przędz barwionych

Autorzy: Zou ZhuanYong

W przedstawionej pracy, bazując na metodzie Box-Behnken zastosowano statystyczną analizę regresji dla oceny wpływu zmiennych procesu formowania przędzy (ciśnienie w dyszy, szybkość dostarczania przędzy i masa liniowa przędzy) na właściwości wiskozowych dzianin wytworzonych z kolorowych przędz typu vortex (wytrzymałość...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152467
| Strony 58–63

Wpływ użytkowania ręcznie wiązanych dywanów na ich odporność przy ściskaniu

Autorzy: Tabatabaei Seyed Mahmoud, Ghane Mohammad

Właściwości podczas ściskania są podstawowym czynnikiem określającym żywotność każdego dywanu. Odporność na ściskanie okrywy dywanu, jako jedna z podstawowych właściwości ściskania dywanu zmienia się z ich ekspozycją na zużycie. Głównym celem pracy było przewidywanie odporności na ściskanie okrywy ręcznie...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152483
| Strony 64–68

Wrażliwość systemu transportu masy i ciepła w ubiorze noworodka

Autorzy: Korycki Ryszard

Globalny model transportu masy i ciepła jest określony za pomocą bilansu ciepła ze składnikiem opisującym parowanie potu. Ciepło jest dostarczane przez metaboliczną produkcję ciepła, a tracone za pomocą różnych zjawisk we wszystkich częściach ciała. Globalną zależność można rozwiązać dla...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152495
| Strony 69–75

Określanie szorstkości powierzchni tkanin przy zastosowaniu techniki projekcji nierówności typu Moiré

Autorzy: Ezazshahabi Nazanin, Tehran Mohammad Amani, Latifi Masoud, Madanipour Khosro

W pracy zaproponowano nową metodę charakteryzacji szorstkości powierzchni tkanin. Jest ona oparta na projekcji zagnieceń techniką Moiré i analizy otrzymanych wzorów uzyskanych poprzez interakcje pomiędzy siatką Ronchiego i okresową strukturą tkaniny. Opracowano procedurę analizy obrazu i zdefiniowano nowy parametr...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152508
| Strony 76–84

Badanie powierzchni tkanin typu denim za pomocą analizy obrazu w czasie rzeczywistym

Autorzy: Çelik Halil Ibrahim, Topalbekitoglu Mehmet, Dülger L. Canan

Mimo stosowania współczesnych technologii tkackich, wiele typów defektów tkaniny powstaje podczas ich produkcji. Większość defektów podczas procesu produkcji tkaniny w dalszym ciągu jest wykrywana poprzez kontrolę pracowników. W pracy zaproponowano automatyczny system inspekcji wizualnej, który można adoptować do różnych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152514
| Strony 85–90

Określenie zużycia nici szewnych przy szyciu spodni dżinsowych przy zastosowaniu sztucznych sieci neuronowych i metod regresji

Autorzy: Jaouachi Boubaker, Jaouachi Boubaker, Khedher F.

Praca dotyczy przewidywania zużycia nici szewnych przy szyciu spodni dżinsowych stosując technikę sztucznych sieci neuronowych. Badania wykazują , że wyniki zapotrzebowania nici uzyskane za pomocą sztucznych sieci neuronowych są bardziej zgodne z eksperymentami niż te uzyskane techniką regresji. Przeprowadzając...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152518
| Strony 91–96

Właściwości kompozytów aramidowych i z polietylenu o super wysokim ciężarze cząsteczkowym poddanych udarom o małej prędkości

Autorzy: Karahan Mehmet, Yildirim Kenan

Powszechną metodą produkcji kompozytów dla zastosowań balistycznych jest użycie jako wzmocnienia włókien aramidowych oraz włókien polietylenowych o super wysokim ciężarze cząsteczkowym i różnych materiałach matrycy. Materiały kompozytowe stosowane w tego typu rozwiązaniach, specjalnie te stosowane jako materiał wzmacniający w...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152522
| Strony 97–105

Nowa metoda określania łączenia kolorów dla tkanin wykonanych z przeplatanych przędz barwionych

Autorzy: Zhang Jie, Xin Binjie, Shen Cuicui, Fang Heng, Cao Yanjuan

Pokazano opracowanie nowej metody określania łączenia kolorów, opartej na algorytmach uzyskiwania wartości średnich mających zastosowanie przy wielokolorowych przędzach przeplatanych w tkaninach. Metoda może być stosowana przy określaniu kolorów barwionych przędz, aby uzyskać szybką odpowiedź barwy dla różnego rodzaju tkaniny....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152535
| Strony 107–114

Nowa ekologiczna metoda bielenia wyrobów celulozowych z jednoczesną dezynfekcją

Autorzy: Sójka-Ledakowicz Jadwiga, Walawska Anetta, Filipowska Barbara, Lewartowska Joanna, Olczyk Joanna, Kiwała Magdalena

W artykule zaprezentowany został innowacyjny, bezściekowy i niskotemperaturowy sposób bielenia z jednoczesną dezynfekcją wyrobów z włókien celulozowych z zastosowaniem nadtlenku wodoru w fazie gazowej (waporyzowanego nadtlenku wodoru). W wyniku obróbki uzyskuje się wyroby charakteryzujące się akceptowalną białością oraz czystością...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152541
| Strony 115–119

Synteza mono- i di-karboxylanów srebra i badanie możliwości ich zastosowania w tekstyliach jako środków antybakteryjnych

Autorzy: Yildiz Aylin, Atav Riza, Oztas Merve, Ağirgan A. Özgür, Gülen Dumrul, Aydin Mine, Yeşilyurt Murat, Kaya A. Demet

Badania miały na celu określenie antybakteryjnej wydajności tkanin bawełnianych nasycanych cyklohexanem mono i di-karboxylanów (nafteniany srebra). Po syntezie związków badano ich strukturę chemiczną metodami spektrofotometrycznymi IR i NMR, następnie możliwości zastosowania otrzymanych związków srebra jako środków antybakteryjnych dla wykończania tkanin...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152550
| Strony 120–125

Modyfikacja produktów celulozowych dla zastosowań higienicznych i opatrunkowych

Autorzy: Brzoza-Malczewska Kinga, Kucharska Magdalena, Wiśniewska-Wrona Maria, Guzińska Krystyna, Ulacha-Bacciarelli Anna

Głównym celem przeprowadzonych badań była modyfikacja komercyjnego materiału celulozowego w postaci gazy opatrunkowej, stosowanej w codziennym użytku jak i w szpitalach, celem nadania im zwiększonej zdolności sorpcji wilgoci jak i właściwości przeciwmikrobowych. Do modyfikacji surowca wykorzystano nano-cząsteczki mikrokrystalicznego chitozanu oraz...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152554
| Strony 126–132

Zrozumieć tekstylia - od artysty do widza

Autorzy: Cybulska Maria

Wygląd tkanin, będący w powszechnym odbiorze ich głównym atrybutem, jest kształtowany przez wiele różnych czynników. Należą do nich wykorzystane surowce i materiały, ornamentyka oraz struktura, rozumiana zarówno jako zewnętrzna forma obiektu, jaki i sposób łączenia w całość włókien i...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152558
| Strony 133–140

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook