Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (111) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nowa ekologiczna metoda bielenia wyrobów celulozowych z jednoczesną dezynfekcją

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1152541

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule zaprezentowany został innowacyjny, bezściekowy i niskotemperaturowy sposób bielenia z jednoczesną dezynfekcją wyrobów z włókien celulozowych z zastosowaniem nadtlenku wodoru w fazie gazowej (waporyzowanego nadtlenku wodoru). W wyniku obróbki uzyskuje się wyroby charakteryzujące się akceptowalną białością oraz czystością mikrobiologiczną. Prezentowana metoda jest proekologiczną alternatywą dla konwencjonalnego wodo- i energochłonnego procesu bielenia w odniesieniu do wyrobów z włókien celulozowych przeznaczonych do zastosowań specjalnych: medycznych (gaza, wata, bandaże) oraz higienicznych (m. in. maski zabezpieczające drogi oddechowe człowieka, stosowane w profilaktyce przenoszenia zakażeń bakteryjnych i/lub wirusowych). Rezultaty badań uczulających wykonanych na zwierzętach zgodnie z procedurą OECD pozwalają uznać materiały celulozowe poddane procesowi bielenia z jednoczesną dezynfekcją z zastosowaniem waporyzowanego nadtlenku wodoru za produkt bezpieczny dla potencjalnych użytkowników.

Tagi:

vaporised hydrogen peroxide, cotton bleaching, disinfection, microbiological purity.

Cytowanie:

Sójka-Ledakowicz J, Walawska A, Filipowska B, Lewartowska J, Olczyk J, Kiwała M. New Eco-Friendly Method of Cellulosic Product Bleaching with Simultaneous Disinfection. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 3(111): 115-119. DOI: 10.5604/12303666.1152541

Opublikowano w numerze nr 3 (111) / 2015, strony 115–119.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook