Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (111) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ użytkowania ręcznie wiązanych dywanów na ich odporność przy ściskaniu

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1152483

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Właściwości podczas ściskania są podstawowym czynnikiem określającym żywotność każdego dywanu. Odporność na ściskanie okrywy dywanu, jako jedna z podstawowych właściwości ściskania dywanu zmienia się z ich ekspozycją na zużycie. Głównym celem pracy było przewidywanie odporności na ściskanie okrywy ręcznie wiązanych dywanów przy różnym natężeniu ich użytkowania. Badano dywany o dwóch strukturach węzła – symetrycznej (tureckiej) i asymetrycznej (perskiej). Zastosowano specjalny przyrząd zgodny z ISO, symulujący obciążenie dywanów krokami. Sprawdzono charakterystykę dywanów po 0, 4000, 8000, 12000 i 16000 obrotów elementu obciążającego. Analiza regresji posłużyła do określenia korelacji pomiędzy ilością obciążenia a odpornością na zgniatanie. Stwierdzono, że charakter wiązania ma pewien niewielki wpływ na odporność dywanów na zgniatanie.

Tagi:

hand-knotted carpet, traffic exposure, toughness, toughness loss rate, regression analysis, turkish knot, persian knot.

Cytowanie:

Tabatabaei SM, Ghane M. Effect of Traffic Exposure on Toughness Characteristics of Hand-Knotted Carpets. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 3(111): 64-68. DOI: 10.5604/12303666.1152483

Opublikowano w numerze nr 3 (111) / 2015, strony 64–68.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook