Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (111) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania struktury mikrowłókien polipropylenowych modyfikowanych wielościennymi nanorurkami węglowymi

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1151773

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Prezentowana praca poświęcona jest badaniom ukształtowania struktury nadcząsteczkowej oraz jej transformacji zachodzącej w procesie rozciągania nowych mikrowłókien kompozytowych wytworzonych z izotaktycznego polipropylenu (iPP) jako matrycy oraz wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT), użytych w charakterze napełniacza. Włókna (zawartość MWCNT 0,2%) w skali laboratoryjnej otrzymano metodą stopową w szerokim zakresie prędkości formowania (do 460,6 m/min). Mikrowłókna iPP/MWCNT bezpośrednio po procesie formowania oraz po rozciąganiu w temperaturze 95 °C poddano standardowym badaniom mechanicznym oraz wieloaspektowym badaniom strukturalnym z wykorzystaniem: skaningowej mikroskopiii elektronowej (SEM), dyfraktometrii rentgenowskiej w zakresie szerokokątowym (WAXS) i małokątowym (SAXS) oraz różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC).

Tagi:

polypropylene microfibres, multi-walled carbon nanotubes, modification, structure.

Cytowanie:

Fabia J, Janicki J, Ślusarczyk C, Rom M, Graczyk T, Gawłowski A. Study of Structure of Polypropylene Microfibres Modified with Multi-Walled Carbon Nanotubes. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 3(111): 38-44. DOI: 10.5604/12303666.1151773

Opublikowano w numerze nr 3 (111) / 2015, strony 38–44.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook