Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (111) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wytwarzanie i właściwości tekstylnych biokompozytów o matrycy z PLA wzmocnionej dzianinami rządkowymi z lnu i mieszanek len/PLA

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1151886

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Zaproponowano technologię wytwarzania ekologicznych tekstylnych kompozytów o matrycy z PLA wzmocnionej dzianinami rządkowymi z lnu i mieszanek len/PLA nie poddanych żadnej dodatkowej obróbce chemicznej. Wykonano 5 próbek różniących się strukturą i składem wzmocnienia, przy tych samych parametrach zastosowanej przędzy lnianej oraz multifilamentów PLA wykonanych na własnym stanowisku badawczym. Badano wytrzymałość kompozytów oraz właściwości przy zginaniu, a także za pomocą DSC właściwości krystalizacji matrycy PLA . Otrzymane podczas badań wyniki wskazują na istotne podobieństwo z danymi literaturowymi otrzymanymi przy stosowaniu chemicznej obróbki przędz lnianych włókien z PLA dla zwiększenia adhezji wzmocnienia kompozytów.

Tagi:

poly(lactic acid) (PLA), flax, biocomposite, tensile properties, flexural properties.

Cytowanie:

Adomavičiūtė E, Baltušnikaitė J, Jonaitienė V, Stanys S. Formation and Properties of Textile Biocomposites with PLA Matrix Reinforced with Flax and Flax/PLA Weft Knitted Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 3(111): 45-50. DOI: 10.5604/12303666.1151886

Opublikowano w numerze nr 3 (111) / 2015, strony 45–50.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook