Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (111) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Modyfikacja produktów celulozowych dla zastosowań higienicznych i opatrunkowych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1152554

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Głównym celem przeprowadzonych badań była modyfikacja komercyjnego materiału celulozowego w postaci gazy opatrunkowej, stosowanej w codziennym użytku jak i w szpitalach, celem nadania im zwiększonej zdolności sorpcji wilgoci jak i właściwości przeciwmikrobowych. Do modyfikacji surowca wykorzystano nano-cząsteczki mikrokrystalicznego chitozanu oraz kompleksu chitozan/alginanNa/Ca. Metodę otrzymywania polimerów o rozmiarach cząstek o wielkości poniżej 1 μm opracowano przy wykorzystaniu reaktora ultradźwiękowego. Otrzymano modyfikowane handlowe materiały opatrunkowe o kilkukrotnie wyższej zdolności sorpcyjnej, które ułatwiają odprowadzanie wilgoci na zewnątrz opatrunku i zapewniają optymalne środowisko gojenia się ran. Modyfikowane materiały celulozowe dzięki rozwiniętej powierzchni wewnętrznej i odpowiednio dobranym składzie charakteryzują się właściwościami przeciwbakteryjnymi oraz przeciwgrzybowymi.

Tagi:

cellulosic products, nanoparticles, chitosan, chitosan/alginate Na/Ca complex.

Cytowanie:

Brzoza-Malczewska K, Kucharska M, Wiśniewska-Wrona M, Guzińska K, Ulacha-Bacciarelli A. Modified Cellulose Products for Application in Hygiene and Dressing Materials (Part I). FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 3(111): 126-132. DOI: 10.5604/12303666.1152554

Opublikowano w numerze nr 3 (111) / 2015, strony 126–132.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook