Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (109) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza właściwości pełzania włóknin z zastosowaniem modelu mechanicznego

Research and development

Autorzy:

  • Gao Xiaoping
    College of Light Industry and Textile, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot, P. R. China
  • Chen Hongxia (j/w)
  • Sun Shiyuan
    Quality Supervision & Inspection Institute of Jiaxing, Jiaxing, P. R. China

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania modeli reologicznych do modelowania zjawiska pełzania włóknin. Włókniny i geowłókniny znajdują szerokie zastosowanie w inżynierii lądowej. Zjawiska jakie zachodzą podczas użytkowania geowłóknin są złożone. Jednym ze zjawisk pojawiających się podczas użytkowania jest poddawanie włókniny i geowłókniny stałym napięciom wynikającym ze zjawiska pełzania. Zastosowano trzy rodzaje modeli reologicznych w oparciu o modele Kelvina, Burgersa i uogólnionego modelu Kelvina. Wygenerowane modele teoretyczne zostały utworzone w celu przewidywania zjawiska pełzania. Adekwatność modeli reologicznych przeprowadzono w oparciu o metodę najmniejszych kwadratów dla estymacji parametrów w nieliniowych modelach regresji Levenberga - Marquardta. Zastosowano modele, które można dopasowywać przy pomocy estymacji metodą najmniejszych kwadratów dowolnej funkcji straty określonej przez użytkownika. Zastosowano funkcję straty do wyboru procedury estymacji, tak że praktycznie we wszystkich przypadkach otrzymano stabilne oceny parametrów modeli. Najlepsze efekty otrzymano przy zastosowaniu modelu Burgersa, który to może być użyty do przewidywania pełzania włókniny w obiektach inżynierskich.

Tagi:

nonwoven fabric, viscoelasticity, creep, mechanical model, nonlinear regression.

Cytowanie:

Gao X, Chen H, Song S. Analysis of the Creep Properties of Nonwoven Fabric with Mechanical Models. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 1(109): 72-76.

Opublikowano w numerze nr 1 (109) / 2015, strony 72–76.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook