Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (113) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Morfologia i skuteczność ekranowania elektromagnetycznego włóknin polipropylenowych modyfikowanych warstwami metalicznymi

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1161763

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Do napylania warstw CuSn i CuZnNi jako podłoże (substrat) użyto włókninę polipropylenową (PP). Metalizację włókniny prowadzono stosując proces rozpylania magnetronowego DC przy różnych parametrach procesowych (takich, jak na przykład: moc efektywna wydzielana na targecie, prędkość przesuwu podłoża, ilość cykli). Badania miały na celu określenie: morfologii powierzchni włókniny PP modyfikowanej przez osadzania metali, krystalograficznej struktury cienkich warstw metalicznych i wpływu efektu krystalizacji warstw na skuteczność elektromagnetycznego (EM) ekranowania dwuskładnikowych kompozytów metal/PP. Badania morfologiczne zostały wykonane za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Ponadto, krystaliczną postać CuSn i CuZnNi składników i skład fazowy warstw metalicznych osadzonych na podłożu z włókniny polipropylenowej oceniano w oparciu o pomiary dyfrakcji rentgenowskiej. Stwierdzono, że kompozyty CuSn/PP o strukturze krystalicznej warstwy metalicznej wykazują najwyższe wartości skuteczności ekranowania (44 - 45 dB przy 27,12 MHz i 38 - 39 dB przy 1795 MHz).

Tagi:

polypropylene nonwoven, metallic thin layers, magnetron deposition, surface morphology, crystalline structure, EM shielding effectiveness.

Cytowanie:

Koprowska J, Dobruchowska E, Reszka K, Szwugier A. Morphology and Electromagnetic Shielding Effectiveness of PP Nonwovens Modified with Metallic Layers. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 5(113): 84-91.

Opublikowano w numerze nr 5 (113) / 2015, strony 84–91.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook