Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (113) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Stochastyczny model dla określenia elementów cyklu produkcyjnego. Rozważania na podstawie serbskiego przemysłu tekstylnego

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1161752

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Artykuł przedstawia oryginalną metodę określania elementów trwania cyklu produkcyjnego przy zastosowaniu zmodyfikowanej metody podziału pracy w odniesieniu do przedsiębiorstwa produkującego tekstylia. Pokazano, że przemieszczanie elementów czasu cyklu produkcyjnego można rozpatrywać jako proces, w którym matematycznie ustawia się błąd ± 3s. Średni czas cyklu produkcyjnego poszczególnych grup określa się przez liczbę elementów uszeregowanych w serię. Poszczególne zależności systemu można opisać matematycznie.

Tagi:

production cycle, production cycle time, work sampling, stochastic model, textile industry.

Cytowanie:

Stanisavljev S, Ćoćkalo D, Klarin M, Spasojević Brkić V, Đorđević D. Stohastic Model to Determine the Elements of the Production Cycle Time: Case of Serbian Textile Industry. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 5(113): 23-29.

Opublikowano w numerze nr 5 (113) / 2015, strony 23–29.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook