Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (113) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Handel produktami odzieżowymi w Polsce (2009-2013) oraz perspektywy jego rozwoju

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Grandys Ewa
    Department of Management, Faculty of Management, University of Social Sciences, Łódź, Poland
  • Grandys Andrzej
    Lodz University of Technology, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/12303666.1161750

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Przemysł tekstylny w Polsce uległ dużej degradacji w okresie transformacji ustrojowej. Wskaźniki wzrostu sprzedaży najszybciej zostały osiągnięte przez branżę odzieżową. Stąd odradzająca się produkcja i handel odzieżą stały się przedmiotem badań. Ich niewielki zakres jest przedmiotem niniejszego artykułu, którego celem jest obliczenie wartości polskiego rynku odzieżowego w latach 2009-2013, określenie nadwyżki lub deficytu w handlu zagranicznym odzieżą oraz wielkości sprzedaży największych firm odzieżowych (z kapitałem polskim i obcym) na krajowym rynku. Dla realizacji tych celów zostały wykorzystane źródła danych wtórnych. Pozyskane dane stanowiły podstawę do obliczeń, których wyniki zaprezentowano w układzie tabelarycznym i opatrzono komentarzem. Wyniki te pozwalają: ocenić aktualny stan branży poprzez rezultaty sprzedaży odzieży na rynku krajowym i w eksporcie, skonfrontować konkurencyjność oferty handlowej przedsiębiorstw polskich i zagranicznych na krajowym rynku oraz utworzyć prognozę rozwoju handlu odzieżą w Polsce.

Tagi:

clothing trade, clothing market, market shares.

Cytowanie:

Grandys E, Grandys A. Clothing Trade in Poland in the Years 2009-2013 and Prospects for its Growth. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 5(113): 13-17.

Opublikowano w numerze nr 5 (113) / 2015, strony 13–17.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook