Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (113) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ ułożenia kątowego warstw laminatu na jego siłę krytyczną - rozwiązanie analityczne

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1161764

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Prezentowany artykuł porusza zagadnienie wpływu ułożenia kątowego warstw w kompozytach włóknistych na siły krytyczne prostokątnych płyt kompozytowych. Zaprezentowana jest ogólna i prosta metoda określania sił krytycznych. Rozpatrzono kilka charakterystycznych ułożeń kątowych, traktując kąt jako wielkość zmienną. Obliczenia numeryczne zostały przeprowadzone dla ośmiowarstwowych laminatów symetrycznych wykonanych z włókna szklanego w osnowie z żywicy epoksydowej. Wyniki uzyskane metodami analitycznymi zostały porównane z wynikami otrzymanymi przy pomocy Metody Elementów Skończonych lub zaprezentowanymi w literaturze.

Tagi:

laminate, fibred composites, analytical methods, plate theory, FEM analysis.

Cytowanie:

Czapski P, Kubiak T. Influence of Fibre Arrangement on the Buckling Load of Composite Plates - Analytical Solution. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 5(113): 92-97.

Opublikowano w numerze nr 5 (113) / 2015, strony 92–97.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook