Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2021Numer 3 (147)
AAA     ENG | POL

Numer 3 (147) / 2021

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Zielona i społecznie odpowiedzialna – przejście branży tekstylnej do gospodarki cyrkularnej

Autorzy: Warwas Izabela, Podgórniak-Krzykacz Aldona , Przywojska Justyna , Kozar Łukasz

Branża tekstylna boryka się obecnie z wieloma problemami. Oprócz konieczności spełniania zmieniających się preferencji i oczekiwań klientów, którzy chcą podążać za modą i wyróżniać się z tłumu, musi także wziąć pod rozwagę swój status jako podmiotu zanieczyszczającego środowisko. Nie tylko...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.7782
| Strony 8–18

Badania i rozwój

Przewidywanie modułu relaksacji w badaniu opóźnionego zachowania włókien kenaf w relaksacji naprężenia

Autorzy: Saïdjo , Ntenga Richard , Mfoumou Etienne , Beda Tibi , Beakou Alexis

Włókna roślinne są często stosowane jako wzmocnienia biokompozytów. Znajomość ich trwałości wymaga zbadania ich zachowania lepkosprężystego. W pracy przeprowadzono analizę relaksacji naprężeń włókien kenaf przy stałej szybkości odkształcania w temperaturze pokojowej. Zaproponowano metodę wyodrębniania modułu relaksacji w strefie odroczonej....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.7783
| Strony 19–25

Zastosowanie techniki analizy obrazu do badania orientacji włókien i zawartości pustych przestrzeni w kompozytach wzmocnionych włóknami bagasse

Autorzy: Yousfani Sheraz Hussain Siddique, Faisal Saira, Mohtashim Qurat-ul-Ain , Ali Muhammad , Gong Rong Hugh

W pracy badawczej zbadano nieniszczącą technikę analizy obrazu w celu określenia orientacji włókien i zawartości pustych przestrzeni w kompozytach wzmocnionych włóknem bagasse. Jako zmienne zbadano długość włókien, obróbkę alkaliami i obciążenie włókien. Orientacja włókien była niezależna od długości włókna, obciążenia włókna...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.7784
| Strony 26–32

Analizy mikrobiologiczne i chemiczne tekstylnych materiałów  bambusowych oraz skór naturalnych modyfikowanych na etapie garbowania roztworem ekstraktu bambusa

Autorzy: Ławińska Katarzyna , Serweta Wioleta , Popovych Nataliia , Sieczyńska Katarzyna , Decka Sebastian , Woźnicki Dominik, Ogrodowczyk Dominika , Rostocki Andrzej , Sprynskyy Miroslaw

W ramach prac przeprowadzono analizy mikrobiologiczne skórzanych i tekstylnych materiałów, w których w procesie produkcji zastosowano włókna oraz ekstrakt bambusa. Dokonano oceny odporności wybranych materiałów, przeznaczonych na asortyment obuwniczy, na działanie mikrogrzybów tj. Aspergillus niger, Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans oraz...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.7785
| Strony 33–39

Poprawa właściwości hydrofobowych i przeciwgrzybicznych materiałów z elektroprzędzonego octanu celulozy poprzez zastosowanie nanocząsteczek ZnO

Autorzy: Nachev Nasko , Spasova Mariya , Manolova Nevena , Rashkov Iliya , Naydenov Mladen

W pracy wskazano odpowiednie warunki do otrzymywania materiałów nano- i mikrostrukturalnych z octanu celulozy i octanu celulozy/ZnO z roztworów/zawiesin w acetonie/wodzie metodą elektroprzędzenia/elektrorozpylania. Uzyskane materiały scharakteryzowano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), dokonano analizy dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz pomiarów kąta zwilżania. Zbadano...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.7786
| Strony 40–45

Wpływ udziału  aktywatora na proces fotodegradacji włóknin z PP

Autorzy: Mielicka Elżbieta, Witkowska Beata, Puchowicz Dorota, Kamińska Irena

Praca przedstawia wyniki badań włóknin, modyfikowanych aktywatorem o różnym stężeniu, wytworzonych metodą spun bonded. Włókniny o masie powierzchniowej 100 g/m2 poddano ekspozycji na światło słoneczne w okresie największego natężenia słońca przez okres czterech miesięcy. Równolegle prowadzono badania natężenia promieniowania UV w lampie xenonowej....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.7787
| Strony 47–59

Charakterystyka dwóch osłon bezpośrednich wykonanych
z PP i HDPE w ekologicznej produkcji cukinii

Autorzy: Bucki Piotr , Siwek Piotr, Ojeda Alfonso Luis Mora

Celem badań przeprowadzonych w latach 2016-2018 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie była ocena wpływu bezpośredniego osłaniania cukinii odmiany ʻPartenonʼ F1 włókniną polipropylenową (PP 20 g/m2) oraz siatką polietylenową (HDPE 38 g/m2). W czasie osłaniania wykonywano pomiary czynników środowiska. Temperatura...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.7788
| Strony 60–66

Badanie właściwości ochrony przed przekłuciem elementów drukowanych 3D wzmocnionych włóknem aramidowym

Autorzy: Sitotaw Dereje Berihun , Ahrendt Dustin , Kyosev Yordan, Kabish Abera Kechi

Kamizelka odporna na dźgnięcie to wzmocniony element kamizelki kuloodpornej zaprojektowany tak, aby był odporny na ataki nożem lub igłą, w szczególności w górnej części ciała (klatce piersiowej i brzuchu), tak aby ratować życie. Kamizelka taka powinna spełniać kilka parametrów...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.7789
| Strony 67–73

Optymalizacja parametrów procesu produkcji tkanin flokowanych  w celu wyeliminowania problemu braku regeneracji włókien

Autorzy: Çamliyurt İlkay , Deni̇z Ferit , Ay İlknur Çinar , Atav Riza

W pracy skoncentrowano się na eliminacji defektów wynikających z braku regeneracji włókien podczas flokowania. Z tego powodu starano się maksymalnie skrócić czas regeneracji giętych włókien poprzez optymalizację wybranych parametrów procesu produkcji tkanin flokowanych. W tym celu: zmieniono średnicę włókna flokowego,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.7790
| Strony 74–79

Charakterystyka dzianin interlokowych z różnymi schematami podawania przędzy w celu poprawy komfortu termicznego i sensorycznego

Autorzy: Jamshaid Hafsa , Rajput Abdul Waqar , Zahid Bilal , Hussain Sajid

W pracy badano wpływ różnych materiałów celulozowych i schematów podawania przędzy na komfort termofizjologiczny, komfort sensoryczny, użyteczność/mechacenie i odporność na działanie promieniowania UV. Opracowano strukturę blokującą z połączeniem materiału hydrofilowego i hydrofobowego w taki sposób, aby każdy materiał był widoczny w kolejnych rządkach...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.7791
| Strony 80–85

Charakterystyka geometryczna igły do szycia stosowanej w technologii produkcji odzieży w odniesieniu do elastycznych obciążeń krytycznych statycznie wyważonych (badanie porównawcze)

Autorzy: Hashima Wael A.

W pracy badano igłę do szycia stosowaną w przemysłowej maszynie do szycia. Do badań użyto dwustopniowej igły do ​szycia o wymiarach:   = 60 mm,  = 2.5 mm i 1.45 mm. Igłę potraktowano jako kolumnę z nieruchomym i wolnym końcem, z dwiema sekcjami: I0...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.7792
| Strony 86–90

Klasyfikacja obrazu odzieży za pomocą zoptymalizowanego algorytmu Dragonfly sekwencyjnej maszyny uczącej się

Autorzy: Li Jianqiang , Shi Weimin , Yang Donghe

W pracy zaproponowano rozwiązanie problemu niskiej dokładności klasyfikacyjnej obrazów odzieży. Wykorzystując Fashion-MNIST jako zbiór danych obrazu odzieży, zaproponowano technologię klasyfikacji obrazów odzieży w oparciu o sekwencyjną maszynę uczącą się (OSELM) zoptymalizowaną przez algorytm Dragonfly (DA). Najpierw przekształcono zbiór danych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.7793
| Strony 91–96

Wybór parametrów w celu optymalizacji regularyzacji wyjściowej maszyny uczącej się

Autorzy: Zhou Zhiyu, Liu Dexin , Zhang Jianxin , Zhu Zefei, Yang Donghe , Jiang Likai

W pracy zaproponowano nowatorską technikę optymalizacji opartą na algorytmie ewolucji różnicowej (DE) z doborem parametrów (DPS-DE) w celu opracowania modelu klasyfikacji różnicy kolorów dla tkanin barwionych, poprawy dokładności klasyfikacji i optymalizacji regularyzacji wyjściowej maszyny do uczącej się (RELM). Zaproponowana technika...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.7794
| Strony 97–102

Metoda oceny symulacji charakterystyk wzoru kamuflażu optycznego

Autorzy: Yang Xin , Xu Wei-Dong , Liu Jun , Jia Qi , Zhu Wan-Nian

W pracy opracowano kompleksowy system oceny projektu kamuflażu, łączący ocenę efektu lokalnego i próbkowanie globalne. W odróżnieniu od poprzednich modeli, ta metoda może próbkować i oceniać kamuflaż celu w szerokim zakresie obszarów walki, uzyskując w ten sposób kompleksowy efekt oceny. Oceniając efekty...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.7795
| Strony 103–110

Sztuka włókna

Rozpowszechnianie poza granicami kraju starożytnej chińskiej kultury kostiumowej z perspektywy
zaufania kulturowego

Autorzy: Wang Zhicheng , Cui Rrongrong , Cong Tianzhu , Liang Hui’e

Od czasu reformy i otwarcia Chiny aktywnie podążały za zagranicznymi trendami kostiumowymi i pożegnały się z erą uniformów. Chiny przeszły ewolucję od zbiorowego naśladowania, przez wyzwolenie i popieranie zróżnicowanej indywidualności, aż do tej nowej ery, w której chińska kultura kostiumowa promieniuje...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.7796
| Strony 111–116

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook