Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2021Numer (147) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Przewidywanie modułu relaksacji w badaniu opóźnionego zachowania włókien kenaf w relaksacji naprężenia

Research and development

Autorzy:

 • Saïdjo
  University of Ngaoundere, University Institute of Technology, Laboratory of Simulations and Testings, Ngaoundere, Cameroon
 • Ntenga Richard (j/w)
 • Mfoumou Etienne
  Nova Scotia Community College, Applied Research & Innovation, Dartmouth, Canada
 • Beda Tibi
  University of Ngaoundere, Faculty of Sciences, Materials and Photonics, Laboratory of Mechanics, Ngaoundere, Cameroon
 • Beakou Alexis
  Institut Pascal, Clermont-Ferrand, France

DOI number: 10.5604/01.3001.0014.7783

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Włókna roślinne są często stosowane jako wzmocnienia biokompozytów. Znajomość ich trwałości wymaga zbadania ich zachowania lepkosprężystego. W pracy przeprowadzono analizę relaksacji naprężeń włókien kenaf przy stałej szybkości odkształcania w temperaturze pokojowej. Zaproponowano metodę wyodrębniania modułu relaksacji w strefie odroczonej. Metodę tę porównano za pomocą symulacji z metodą Zapas’a-Phillips’a i danymi eksperymentalnymi za pomocą trzech modeli predykcyjnych: rozciągniętej funkcji wykładniczej lub KWW, odwrotnego prawa potęgowego Nutting’a i szeregach Prony’ego. Wyniki wskazały, że moduł relaksacji uzyskany proponowaną metodą jest w dobrej zgodności z modułem eksperymentalnym. Ponadto szacowany błąd jest tego samego rzędu wielkości, co w przypadku metody Zapas’a-Phillips’a. Parametry oszacowane na podstawie funkcji KWW (β = 0.4) i modelu szeregów Prony’ego wykazały istotny wkład w badanie opóźnionej odpowiedzi włókien kenaf. Wyniki te mogą mieć znaczący wpływ na wykorzystanie włókien kenaf w średnioterminowych i długoterminowych zastosowaniach obciążeniowych.

Tagi:

kenaf fibres, relaxation test, relaxation modulus, predictive model, delayed behavior.

Cytowanie:

Saïdjo, Ntenga R, Mfoumou E, Beda T, Beakou A. Predicting the Relaxation Modulus for the Study of the Delayed Behaviour of Kenaf Fibres in Stress Relaxation. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2021; 29, 3(147): 19-25. DOI: 10.5604/01.3001.0014.7783

Opublikowano w numerze nr 3 (147) / 2021, strony 19–25.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook