Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2021Numer 2 (146)
AAA     ENG | POL

Numer 2 (146) / 2021

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Opracowanie modelu oceny kompetencji do pomiaru umiejętności inspekcji wizualnej wykonywanej przez człowieka

Autorzy: Ramzan Muhammad Babar, Kang Yuncheol , Iqbal Muhammad Waqas

Dotychczas przeprowadzono szeroko zakrojone badania dotyczące inspekcji wizualnej, a także wpływu różnych czynników na wyniki inspekcji wykonywanej przez człowieka. W pracy skupiono się na opracowaniu metody pomiaru umiejętności inspekcji w oparciu o czynniki na nie wpływające. Praca wnosi wkład do...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.6074
| Strony 10–19

Badania i rozwój

Nowy model geometryczny tkaniny uwzględniający zmianę jej formy, rozmiaru i zgięcia bocznego

Autorzy: Grechukhin А. P., Rudovsky Pavel Hikolayevich

W artykule zaproponowano technikę konstrukcji trójwymiarowych modeli tkanin w oparciu o odcinkowo ciągłą reprezentację powierzchni nici. Podejście to pozwoliło wykluczyć defekty symulacyjne, takie jak „przenikanie się” nici w tkaninie, a także uwzględniło cechy geometryczne struktury nici, możliwość ich zginania w kilku płaszczyznach...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.6076
| Strony 20–24

Opracowanie nowego systemu klasyfikacji tkanin z tabelą kontroli wad w przemyśle odzieżowym

Autorzy: Ünal Can, Kaya Ayşegül , Şentürk Koral

Wady tkaniny są zwykle identyfikowane ręcznie przez pracowników kontroli jakości w branży odzieżowej. Wykresy kontrolne są odpowiednim narzędziem do osiągnięcia tego celu. Zbadano materiały często używane w fabrykach odzieży. Osiągnięto systematyczną klasyfikację defektów tkaniny: krytyczne, główne i pomniejsze. Następnie,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.6077
| Strony 25–29

Pomiar właściwości mechanicznych tkanin gofrowanych o zróżnicowanej strukturze

Autorzy: Matusiak Małgorzata

Tkaniny gofrowane charakteryzują się występowaniem pofałdowanych i płaskich pasków w kierunku osnowy. Tworzą one trójwymiarową tkaną strukturę. Taka struktura wpływa znacząco na właściwości tkanin. W pracy zbadano tkaniny gofrowane o zróżnicowanej strukturze. Zróżnicowanie struktury zostało osiągnięte poprzez zastosowanie różnych przędz...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.6078
| Strony 30–35

Komfort termiczny i właściwości tkanin bambusowo-jedwabnych

Autorzy: Geethanjali T., Prakash C., Ramesh Babu V. , Rajwin A. Jebastin

W badaniu stwierdzono, że tkaniny zawierające jedwab mają wyższą wartość oporu cieplnego w porównaniu z mieszankami bogatymi w Lyocell. Stwierdzono również, że przepuszczalność pary wodnej, nasiąkliwość i podatność na skręcanie Lyocell i mieszanek bogatych w Lyocell były lepsze w porównaniu ze 100% tkaninami jedwabnymi....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.6079
| Strony 36–40

Badanie promieniowania słonecznego i przenoszenia ciepła przez tkaniny kabinowe przy użyciu metody objętości skończonych

Autorzy: Zhang Yijie, Jia Juhong

W pracy zbadano przenikanie ciepła różnych tkanin stosowanych w kabinie samolotu. Do opisu promieniowania słonecznego wpadającego przez okno kabiny i odbicia tkaniny został przyjęty model promieniowania na osi rzędnych dyskretnych (DO). Zbadano wpływ rodzaju tkaniny i grubości tkaniny uwzględniając przenoszenie...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.6080
| Strony 41–47

Wpływ struktury ściegu na wydajność odczytu haftowanych etykiet RFID UHF

Autorzy: Xudong Yang , Yingxue Chen , Tingting Wang , Yong Zhang , Hu Jiyong

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na niedrogie techniki szybkiego przygotowania etykiet materiałowych RFID (identyfikacja radiowa), technolodzy haftu podjęli próbę wyprodukowania specjalnych etykiet. Dotychczas rzadko badano wpływ struktur ściegowych na działanie etykiet antenowych. Ponieważ struktura haftowanego ściegu jest...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.6081
| Strony 48–53

Badanie porównawcze właściwości szwów klejonych o różnych konstrukcjach

Autorzy: Kara Sukran , Yeşilpınar Sevil

Gotowe do noszenia produkty końcowe można otrzymać różnymi metodami łączenia, takimi jak: szycie, podklejanie, zgrzewanie i prasowanie tkanin. Obecnie szycie jest najpowszechniejszą metodą, ale inne techniki są z dnia na dzień udoskonalane zgodnie z nowymi obszarami zastosowań i nowymi wymaganiami...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.6082
| Strony 54–60

Modelowanie wpływu wilgoci na przewodnictwo cieplne dzianiny bawełnianej

Autorzy: Klemenčič Eva , Zavec Daniela , Slavinec Mitja

W projektowaniu nowatorskiej odzieży ochronnej duże znaczenie ma komfort termiczny. Jednym z kluczowych czynników wpływających na komfort cieplny jest przewodnictwo cieplne odzieży. W pracy omówiono dwa modele teoretyczne: liniowy i ulepszony. Ulepszony model uwzględnia przewodność cieplną powietrza w odzieży i jej porowatość....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.6083
| Strony 61–65

Ocena właściwości zarządzania wilgocią w strukturach dziewiarskich

Autorzy: Kumar T. Sathish , Kumar M. Ramesh , Kumar B. Senthil

Zarządzanie wilgocią jest podstawowym kryterium dla każdego rodzaju wyrobu włókienniczego. W badaniu poddano analizie trzy różne struktury dziewiarskie o różnych splotach i składach takich jak: 100% jedwabiu eri, 100% bambusa i 100% tencel. Uzyskane struktury zbadano pod kątem właściwości zarządzania...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.6084
| Strony 66–74

Projekt adaptacyjnego algorytmu planowania dla osnowarki oparty
na teorii zbiorów rozmytych

Autorzy: Xia Wen , Lai Sencai, Ren Wen

Mając na celu rozwiązanie technicznych wąskich gardeł istniejących w obecnych systemach sterowania maszynami do dziania osnowowego zaproponowano projekt adaptacyjnego algorytmu planowania dla osnowarki oparty na teorii zbiorów rozmytych spełniający wymagania międzynarodowego standardu WIA-PA. Skuteczność metody projektowania zweryfikowano...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.6085
| Strony 75–80

Właściwości zarządzania wilgocią w przypadku dzianin dwuwarstwowych

Autorzy: Udaya Krithika S.M., Sampath M.B. , Rajwin A. Jebastin, Prakash C., Senthil Kumar M., Kumar P. Senthil

W celu określenia właściwości zarządzania wilgocią dzianin dwuwarstwowych zbadano specjalną strukturę dzianiny wykonaną z tej samej lub różnych kombinacji przędz bawełnianych, polipropylenowych, poliestrowych mikrodenier i poliestrowych włókien odcinkowych po stronie wierzchniej i spodniej. Określono właściwości odprowadzania wilgoci, które decydują o odczuciu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.6086
| Strony 81–86

Wpływ wsparcia piersi i szybkości chodu na trójwymiarowe przemieszczenie piersi u kobiet z małymi piersiami

Autorzy: Chen Xiaona , Sun Guangwu , Wang Jianping , Li Yanmei, Xie Hong

W pracy zbadano trójwymiarowe przemieszczenie piersi przy różnych warunkach podtrzymywania piersi i szybkości chodu u kobiet z małymi piersiami. Współrzędne piersi piętnastu uczestniczek z małymi piersiami (rozmiary od A do C) rejestrowano podczas testów chodu na bieżni i biegania w stanikach sportowych i bez. Wyniki...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.6088
| Strony 87–94

Analiza oporu cieplnego wielowarstwowych pakietów odzieżowych

Autorzy: Kosiuk Gabriela, Matusiak Małgorzata

Tkaniny odzieżowe rzadko stosowane są pojedynczo jako jedyna warstwa chroniąca ciało przed różnymi czynnikami zewnętrznymi. Zwłaszcza w zimnym klimacie ubiór człowieka składa się zwykle z kilku warstw tworzących razem wielowarstwowy zestaw materiałów tekstylnych. Celem pracy była analiza wpływu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.6089
| Strony 95–99

Synteza barwnika fluoresceinowego z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego i jego zastosowanie na podłożach włókienniczych

Autorzy: Gupta Priya , Sharma Sanyog , Godara Sachin Kumar , Kaur Varinder

Oszczędność energii odgrywa kluczową rolę w przezwyciężaniu palących problemów globalnego ocieplenia na całym świecie. Synteza barwników organicznych metodą konwencjonalną pochłania duże ilości energii, temperatury, a także rozpuszczalników, co dodatkowo prowadzi do dodatkowych kosztów oraz wzrostu zużycia energii. Aby...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.6090
| Strony 100–105

Sztuka włókna

Charakterystyka artystyczna i praktyka modowa tradycyjnego
K’o-ssu w Chinach

Autorzy: Wang Zhicheng , Cui Rrongrong , Cong Tianzhu , Liang Hui’e

K’o-ssu to jedna z reprezentatywnych technik tekstylnych starożytnych Chin. Był używany na dworze królewskim, znanym nielicznym w życiu ludowym. Jednak dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku na nowo odkryto technikę K’o-ssu. W pracy skupiono się na podsumowaniu cech artystycznych K’o-ssu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.6091
| Strony 106–111

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook