Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2021Numer 1 (145)
AAA     ENG | POL

Numer 1 (145) / 2021

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Przewidywanie czasu cyklu produkcji odzieży na podstawie sieci neuronowej

Autorzy: Cao Huaqing , Ji Xiaofen

Czas produkcji różnych ubrań jest inny i podlega dużym zmianom, dlatego menedżerowie nie mogą dokładnie zaplanować produkcji. Wraz z wkroczeniem świata w erę przemysłu 4.0 i gromadzeniem dużych zbiorów danych dobrym rozwiązaniem dla przemysłu odzieżowego jest zastosowanie maszyn uczących się....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.5036
| Strony 8–12

Czy chiński przemysł tekstylny nadal jest przemysłem pracochłonnym?

Autorzy: Zhang Jianlei , He Lin, Cheng Longdi

Czy chiński przemysł tekstylny nadal wymaga dużego nakładu pracy? Aby odpowiedzieć na to pytanie zbadano kapitałochłonność i intensywność technologiczną chińskiego przemysłu tekstylnego i jego podsektorów w latach 2006-2018, a następnie zastosowano klasyfikację intensywności czynników i analizę skupień w celu określenia ich atrybutów...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.5038
| Strony 13–16

Badania i rozwój

Przygotowanie i charakterystyka elektroprzędzionych nanowłókien z witaminą stosowanych w plastrach transdermalnych

Autorzy: Parın Fatma Nur , Yildirim Kenan

Wyprodukowano elektroprzędzione bioaktywne włókna, do których wytworzenia użyto polialkoholu winylowego (PVA), żelatyny, poliwinylopirolidonu (PVP) jako matrycy polimerowej oraz różnych ilości kwasu foliowego (FA) jako witaminy. Obecność kwasu foliowegow w polimerach określono metodą spektroskopii w podczerwieni z osłabionym całkowitym odbiciem...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.3148
| Strony 17–25

Ocena fizykochemiczna biodegradowalności agrowłóknin wytworzonych z PLA

Autorzy: Miros-Kudra Patrycja, Gzyra-Jagieła Karolina, Kudra Michał

Kompostowalne tworzywa biodegradowalne są ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych produktów opartych na pochodnych ropy naftowej, zalegających i zanieczyszczających środowisko naturalne w formie odpadów poużytkowych. Nowoczesne materiały polimerowe wykazują właściwości użytkowe tworzyw sztucznych otrzymywanych metodami konwencjonalnymi a ponadto ulegają utylizacji na...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2398
| Strony 26–34

Wykrywanie naprężenia osnowy za pomocą teledetekcji podczas wytwarzania tkanin o splotach skośnym i satynowym

Autorzy: Kaplan Volkan

W pracy mierzono naprężenia osnowy podczas wytwarzania tkanin bawełnianych o trzech różnych wzorach. Badanie zostało przeprowadzone metodami analizy obrazu przy użyciu kamery. Na tej samej maszynie tkano trzy rodzaje wzorów splotu: gładki, diagonalny i satynowy, dzięki czemu zbadano wpływ...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2726
| Strony 35–39

Wpływ metalizacji powierzchni tkaniny bazaltowej na jej właściwości

Autorzy: Miśkiewicz Pamela, Tokarska Magdalena, Frydrych Iwona, Pawlak Wojciech

Surowiec mineralny, który jest włóknem bazaltowym w przemyśle tekstylnym, jest wykorzystywany przede wszystkim do produkcji wyrobów technicznych, odzieży odpornej na czynniki termiczne i mechaniczne oraz jej elementy. Celem badań było określenie wpływu metalizacji powierzchni tkaniny bazaltowej na jej...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.5040
| Strony 41–46

Wpływ elastyczności na właściwości elektryczne dzianin przewodzących

Autorzy: Han Xiaoxue , Miao Xuhong, Chen Xi , Niu Li , Wan Ailan

Ze względu na swoją delikatność i lekkość czujniki elastyczne przyciągają uwagę i są często stosowane. Często opisywane jest działanie mechaniczno-elektryczne kilku elastycznych czujników, w tym czułość, histereza liniowości i powtarzalność, badania nad wpływem elastyczności podłoża na pojemność czujnika są dość...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.5042
| Strony 47–52

Badanie wpływu rozciągnięcia dzianin na przepuszczalność powietrza. Wpływ długości pętli

Autorzy: Kumar V., Prakash C., Manigandan G. , Sampath V. R.

W większości przypadków, podczas użytkowania odzieży rekreacyjnej, sportowej, medycznej itp. występuje pewien stopień rozciągnięcia. Wahania gradientu rozciągliwości powodują zmiany przepuszczalności powietrza dzianin. W pracy przeanalizowano wpływ zmiennych, takich jak: długość pętli, obecność składnika elastomerowego i rodzaju struktury na przepuszczalność...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.5045
| Strony 53–56

Zastosowanie metody wielokrotnej odpowiedzi do optymalizacji siatki z węgla aktywnego jako warstwy pośredniej zapewniającej wyższą przewodność elektryczną i ekranowanie EMI przy użyciu szarej analizy relacyjnej

Autorzy: Naeem M. Salman , Ahmad Naseer, Javed Zafar , Jabbar Abdul , Rehman Ateeq ur Rehman, Zubair Muhammad, Zia Gilani Syed Qummer , Ahmad Zuhaib , Karahan Mehmet

W artykule przedstawiono prostą i nowatorską metodę wytwarzania włókniny z węgla aktywnego (AC) z odpadów akrylowych pochodzących z wyrzuconych dywaników łazienkowych przekształconych we włókninę za pomocą zgrzeblarki i igłownicy. Po stabilizacji w niskiej temperaturze karbonizację stabilizowanej wstęgi przeprowadzono w piecu muflowym. Temperatura karbonizacji, czas...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.5046
| Strony 57–65

Ocena wpływu na środowisko metali ciężkich uwalnianych podczas produkcji tekstyliów

Autorzy: Ji Xiang , Qian Weiran , Qiu Xiaoxiao , Yang Yiduo , Xu Pinghua , Wang Laili

Metale ciężkie uwalniane podczas produkcji tekstyliów mają poważny wpływ na ludzi i środowisko. Metodologia określania śladu chemicznego (ChF) jest ważną metodą ilościowego określania obciążenia środowiska przez zanieczyszczenia chemiczne. Z pomocą metodologii ChF w badaniu wykorzystano metodę średniego wpływu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.5047
| Strony 66–69

Analiza właściwości barierowych wybranych materiałów obuwniczych formowanych w pakiety cholewkowe

Autorzy: Serweta Wioleta , Wójcik Justyna , Matusiak Małgorzata

W pracy autorzy skoncentrowali się na zbadaniu związków między konfiguracją materiałów takich, jak dzianiny o strukturze płaskiej i przestrzennej, a parametrami higienicznymi powstałych na ich bazie pakietów. Parametry te opisane są poprzez wartości przepuszczalności i absorpcji pary wodnej oraz oporu cieplnego....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.5048
| Strony 70–74

Optymalizacja procesu druku sublimacyjnego na tekstyliach metodą Taguchi

Autorzy: Kumar Jeyaraman Anandha , Senthil Kumar M.

W pracy zoptymalizowano, przy użyciu eksperymentalnej techniki projektowania Tauguchi, parametry druku sublimacyjnego tkanin poliestrowych, takie jak: liczba pociągnięć, gramatura papieru sublimacyjnego w gramach na metr kwadratowy, temperatura i czas stapiania. W ocenach wykorzystano stosunek sygnału do szumu. Przeprowadzono 16 eksperymentów...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.5049
| Strony 75–79

Zastosowanie modyfikacji chemicznej w celu skrócenia czasu parowania podczas drukowania tkanin wykonanych z mieszanki nylon/elastan

Autorzy: Atav Riza, Yüksel Muhammed Fatih , Yakin İsmail

Włókna nylonowe są powszechnie stosowane w mieszankach z elastanem. Jednym z problemów napotykanych przy drukowaniu tkanin z mieszanki nylon/elastan są długie czasy parowania podczas drukowania, które powodują wzrost zużycia energii. W pracy zbadano możliwość drukowania na tkaninach poliamidowych barwnikami metalokompleksowymi...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.5050
| Strony 81–85

Projekt samowzmacniającego obwodu zasilania z funkcją odzyskiwania energii dla piezoelektrycznej igły żakardowej

Autorzy: Xia Wen , Ren Wen, Lai Sencai

Mając na celu techniczne wąskie gardła występujące w obecnym systemie sterowania maszyną do tkania osnowowego, takie jak obwód napędu żakardowego, zaproponowano metodę projektowania samowzmacniającego obwodu zasilania zintegrowanego ze sterownikiem żakardowym dla wbudowanego systemu sterowania żakardowego maszyny. Zaprojektowany...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.5051
| Strony 86–91

Odwadnianie filców prasowych stosowanych w maszynach tissue za pomocą urządzenia przedmuchowego

Autorzy: Reczulski Mariusz

W artykule opisano metodę odwadniania filców prasowych za pomocą urządzenia przedmuchowego. Istotą tej metody jest wytłaczanie wody swobodnej zawartej w filcu, nieogrzanym powietrzem przy nadciśnieniu. Zbadano przydatność metody przedmuchu powietrza do odwadniania różnych rodzajów filców używanych w maszynach tissue....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.5053
| Strony 92–97

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook