Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2021Numer (145) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena fizykochemiczna biodegradowalności agrowłóknin wytworzonych z PLA

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2398

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Kompostowalne tworzywa biodegradowalne są ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych produktów opartych na pochodnych ropy naftowej, zalegających i zanieczyszczających środowisko naturalne w formie odpadów poużytkowych. Nowoczesne materiały polimerowe wykazują właściwości użytkowe tworzyw sztucznych otrzymywanych metodami konwencjonalnymi a ponadto ulegają utylizacji na drodze przemian biochemicznych w wyniku kompostowania. Pozwala to na wpisanie się takich materiałów w schemat obecnie pożądanej gospodarki cyrkularnej, która nie generuje odpadów poużytkowych. W niniejszej pracy przedstawiono metody badań biorozkładu wybranych agrowłóknin wytworzonych z komercyjnego polilaktydu PLA 6252D firmy Nature Works® LLC, USA. Badane agrowłókniny otrzymane techniką spun-bonded charakteryzowały się różnymi stopniami krystaliczności w zakresie od 11.1% do 31.4%. Badania biodegradacyjnie prowadzono w procesie symulowanego kompostowania aerobowego z zachowaniem stałych warunków środowiskowych zgodnie z procedurami badawczymi na podstawie norm PN-EN/ISO z wykorzystaniem metody wyznaczania ubytku masy. Do oceny stopnia biodegradacji zastosowano również technikę chromatografii żelowej (GPC/SEC) oraz spektrofotometrię FTIR. Celem pracy było określenie wpływu krystaliczności włóknin wytworzonych z PLA 6252 D na rozkład w środowisku kompostowym.

Tagi:

PLA agricultural nonwovens, degradability, compostability, GPC/SEC, FTIR.

Cytowanie:

Miros-Kudra P,  Gzyra-Jagieła K,  Kudra M. Physicochemical Assessment of the Biodegradability of Agricultural Nonwovens Made of PLA. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2021; 29, 1(145): 26-34. DOI: 10.5604/01.3001.0014.2398

Opublikowano w numerze nr 1 (145) / 2021, strony 26–34.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook