Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2021Numer (147) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zastosowanie techniki analizy obrazu do badania orientacji włókien i zawartości pustych przestrzeni w kompozytach wzmocnionych włóknami bagasse

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0014.7784

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy badawczej zbadano nieniszczącą technikę analizy obrazu w celu określenia orientacji włókien i zawartości pustych przestrzeni w kompozytach wzmocnionych włóknem bagasse. Jako zmienne zbadano długość włókien, obróbkę alkaliami i obciążenie włókien. Orientacja włókien była niezależna od długości włókna, obciążenia włókna i parametrów obróbki alkalicznej. Ilość i rozmiar pustych przestrzeni zmniejszały się wraz ze wzrostem długości włókna i obróbką alkaliczną. Obróbka alkaliczna spowodowała usunięcie ligniny, powodując szorstkość powierzchni włókien. Doprowadziło to również do dokładnego zliczenia włókien, tj. zmniejszenia średnicy włókien, a co za tym idzie większej liczby włókien w interakcji z żywicą. Oba te zjawiska spowodowały wolniejszy przepływ żywicy. Ilość pustych przestrzeni w kompozytach włókien bagasse zmniejszyła się wraz ze wzrostem obciążenia włókien, ponieważ większa liczba włókien spowalnia przepływ żywicy. Jednak rozmiar, tj. obszar pustych przestrzeni, wzrastał wraz z obciążeniem włókien od 20% do 30%, prawdopodobnie z powodu zwiększonej trudności zwilżania.

Tagi:

bagasse fibre composites, fibre orientation, void content, weight percentage, alkali treatment.

Cytowanie:

Siddique SH, Faisal S, Mohtashim Q, Ali M, Gong RH. Investigation of Fibre Orientation and Void Content in Bagasse Fibre Composites Using an Image Analysis Technique. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2021; 29, 3(147): 26-32. DOI: 10.5604/01.3001.0014.7784

Opublikowano w numerze nr 3 (147) / 2021, strony 26–32.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook