Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2021Numer (147) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ udziału  aktywatora na proces fotodegradacji włóknin z PP

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0014.7787

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Praca przedstawia wyniki badań włóknin, modyfikowanych aktywatorem o różnym stężeniu, wytworzonych metodą spun bonded. Włókniny o masie powierzchniowej 100 g/m2 poddano ekspozycji na światło słoneczne w okresie największego natężenia słońca przez okres czterech miesięcy. Równolegle prowadzono badania natężenia promieniowania UV w lampie xenonowej. Próbki otrzymały jednakową wartość energii promieniowania widzialnego i UV w danej serii naświetlania. Dla badanych wariantów włóknin wykonano badania wytrzymałości na rozciąganie, masy powierzchniowej oraz dokonano analizy topografii  powierzchni włóknin. Przeprowadzono analizę mikroskopową uszkodzeń  włókien modyfikowanej włókniny po różnym stopniu naświetlenia.

Tagi:

photodegradation, polypropylene nonwoven, PP with activator.

Cytowanie:

Mielicka E, Witkowska B, Puchowicz D, Kamińska I. Impact of Activator Content on the Process of Photodegradation of PP Non-Wovens. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2021; 29, 3(147): 47-59. DOI: 10.5604/01.3001.0014.7787

Opublikowano w numerze nr 3 (147) / 2021, strony 47–59.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook