Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2021Numer (147) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Poprawa właściwości hydrofobowych i przeciwgrzybicznych materiałów z elektroprzędzonego octanu celulozy poprzez zastosowanie nanocząsteczek ZnO

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0014.7786

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy wskazano odpowiednie warunki do otrzymywania materiałów nano- i mikrostrukturalnych z octanu celulozy i octanu celulozy/ZnO z roztworów/zawiesin w acetonie/wodzie metodą elektroprzędzenia/elektrorozpylania. Uzyskane materiały scharakteryzowano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), dokonano analizy dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz pomiarów kąta zwilżania. Zbadano również działanie przeciwgrzybiczne uzyskanych materiałów przeciwko Phaeomoniella chlamydospora, który jest jednym z głównych gatunków wywołujących choroby winorośli. Stwierdzono, że podczas elektroprzędzenia z roztworów CA o stężeniu 10% wag. w sposób powtarzalny otrzymywano włókna wolne od defektów o średniej średnicy ~ 780 nm. Wprowadzenie nanocząstek ZnO zaowocowało wytworzeniem materiałów hybrydowych o właściwościach superhydrofobowych (kąt zwilżania 152°). Materiały z dodatkiem ZnO wykazywały działanie przeciwgrzybiczne przeciwko P. chlamydospora. Stwierdzono, że otrzymane materiały mogą być stosowane w rolnictwie do ochrony roślin.

Tagi:

cellulose acetate, ZnO, electrospinning, electrospraying, superhydrophobicity, Phaeomoniella chlamydospora.

Cytowanie:

Nachev N, Spasova M, Manolova N, Rashkov I, Naydenov M. Improving the Water-Repellent and Antifungal Properties of Electrospun Cellulose Acetate Materials by Decoration with ZnO Nanoparticles. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2021; 29, 3(147): 40-45. DOI: 10.5604/01.3001.0014.7786

Opublikowano w numerze nr 3 (147) / 2021, strony 40–45.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook