Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (99) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Włókniny węglowe modyfikowane kwasem hialuronowym jako potencjalne podłoża w leczeniu ubytków kostno-chrzęstnych

Research and development

Autorzy:

 • Rajzer Izabella
  Institute of Textile Engineering and Polymer Materials, Faculty of Materials and Environment Science, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland
 • Menaszek Elżbieta
  Departament of Cytobiology, Collegium Medicum, UJ Jagiellonian University, Kraków, Poland
 • Menaszek Elżbieta
  Department of Biomaterials, Faculty of Materials Engineering and Ceramics, AGH – University of Science and Technology, Kraków, Poland
 • Bacakova Lucie
  Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic
 • Orzelski Maciej
  Department and Clinic of Animal Surgery, Faculty of Veterinary Medicine, University of Life Sciences, Lublin, Poland
 • Błażewicz Marta
  Department of Biomaterials, Faculty of Materials Engineering and Ceramics, AGH – University of Science and Technology, Kraków, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Uszkodzona chrząstka stawowa posiada słabą zdolność do regeneracji. Od lat prowadzone są badania nad zastosowaniem włókien węglowych w inżynierii tkankowej chrząstki, jako podłoży podtrzymujących wzrost komórek. Niestety długi proces odbudowy chrząstki w obrębie implantu węglowego ogranicza możliwość zastosowania włóknin węglowych w leczeniu ubytków chrzęstnych. Kwas hialuronowy (HA) jest składnikiem chrząstki odpowiedzialnym za jej właściwy rozwój oraz proces regeneracji. Modyfikacja włóknin kwasem hialuronowym może w korzystny sposób wpłynąć na własności biologiczne implantów węglowych. W pracy przedstawiono wyniki badań in vitro oraz in vivo nad włókninami węglowymi modyfikowanymi kwasem hialuronowym oraz nad włókninami niemodyfikowanymi. Z przeprowadzonych badań in vitro wynika, że modyfikacja włóknin węglowych kwasem hialuronowym powoduje wzrost proliferacji komórek hodowanych na tych materiałach. Natomiast wyniki badań in vivo wykazały, że proces regeneracji tkanki następuje szybciej w przypadku włóknin węglowych modyfikowanych kwasem hialuronowym niż w przypadku włóknin niemodyfikowanych. Przeprowadzone badania wskazują, że włóknina węglowa modyfikowana kwasem hialuronowym może być rozważana jako potencjalny materiał w leczeniu ubytków kostno-chrzęstnych.

Tagi:

cartilage, carbon fibres, nonwoven scaffolds, hyaluronic acid, biomaterials.

Cytowanie:

Rajzer I, Menaszek E, Bacakova L, Orzelski M, Błażewicz M. Hyaluronic Acid-Coated Carbon Nonwoven Fabrics as Potential Material for Repair of Osteochondral Defects. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 3(99): 102-107.

Opublikowano w numerze nr 3 (99) / 2013, strony 102–107.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook