Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (92) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Kształtowanie wskaźników intensywności działania strugi powietrza w nowych konstrukcjach dysz do pneumatycznego łączenia przędz

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Niniejszy artykuł jest kontynuacją publikacji opublikowanych w FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe No: 3(86)/2011 i 4(87)2011. Badania, których wyniki zawarte są w niniejszej publikacji obejmowały: opracowanie metodyki wyznaczania takich parametrów strugi powietrza jak: siła wzdłużnego działania strumienia powietrza oraz strumień impulsów (ilość ruchu) powietrza i analizę wyników ww. wskaźników. Wskaźniki te przyjęto jako parametry opisujące intensywność oddziaływania strumienia powietrza w technice pneumatycznego łączenia przędz z włókien ciągłych z przędzami z włókien odcinkowymi, a podstawą do ich określenia były: wyznaczone wartości prędkości powietrza wypływającego z dyszy, ciśnienie powietrza zasilającego dyszę sczepiającą oraz niektóre cechy konstrukcyjne dysz (wymiary kanału sczepiania) jak również cechy strukturalne łączonych przędz. Przedstawione niżej wyniki badań dotyczą innowacyjnej, opracowanej w Instytucie Włókiennictwa (IW), grupy dysz do pneumatycznego łączenia przędz i były ukierunkowane na poznanie, w jakim stopniu możliwe jest kształtowanie parametrów strugi powietrza działającej na łączone przędz – głównie poprzez dobór budowy i cech konstrukcyjnych dysz oraz zmiany ciśnienia powietrza zasilającego.

Tagi:

pneumatic nozzle, air-flow parameters, air stream, air speed, stream asymmetry.

Cytowanie:

Dopierała H, Radom C, Swaczyna P, Zawadzki L. Modelling the Indicators of Air-Flow Intensity in Different Construction Designs of Nozzles for the Pneumatic Linking of Yarns. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 3(92): 51-55.

Opublikowano w numerze nr 3 (92) / 2012, strony 51–55.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook