Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (90) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości wytrzymałościowe przędz z regenerowanej celulozy bambusowej

Research and development

Autorzy:

  • Li Long
    School of Textile & Materials, Xi’an Polytechnic University, Xi’an, P. R. China
  • Yan Hongqin (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Za pomocą HD021N badano właściwości wytrzymałościowe przędz 14.58 tex przy rożnych prędkościach rozciągania (100, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 i 5000 mm/min). Stwierdzono, że charakterystyki częstotliwościowe wytrzymałości i wydłużenia miały rozkład normalny. Wytrzymałość na zerwanie zwiększała się przy wzroście prędkości rozciągania od 100 – 3000 mm/min, a następnie zmniejszała się ze wzrostem szybkości rozciągania.
Czas zerwania zmniejszał się wraz ze wzrostem prędkości rozciągania. Opracowano model układu lepko-sprężystego o charakterystyce nieliniowej i zastosowano do symulacji zachowania się włókien przy rożnych szybkościach rozciągania. Stwierdzono, że błąd pomiędzy wartościami obliczonymi z modelu a uzyskanymi doświadczalnie jest bardzo mały i nie przekracza 3%.

Tagi:

regenerated bamboo yarn, viscoelasticity, strength, tensile speed, modeling.

Cytowanie:

Li, L.; Yan, H. Tensile Properties of Regenerated Bamboo Yarn. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012, 20, 1(90) 20-22.

Opublikowano w numerze nr 1 (90) / 2012, strony 20–22.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook