Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (83) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania biologiczne, fizykochemiczne i implantacja modyfikowanych poliestrowych protez naczyniowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przedstawiono wyniki badań podatności na degradację hydrolityczną i enzymatyczną kopolimerów poli(DL-laktyd-ko-glikolid). Ocenę prowadzono w oparciu o ubytki masy błon polimerowych i oznaczenia ciężaru cząsteczkowego metodą GPC. Badania pozwoliły na wytypowanie kopolimeru do czasowego uszczelniania protez. Modyfikowane protezy w zakresie oceny działania drażniącego, toksyczności ogólnoustrojowej, działania hemolitycznego, cytotoksyczności i genotoksyczności wykazały pełną biozgodność. Badania reakcji miejscowej po implantacji przeprowadzone z udziałem zwierząt doświadczalnych również potwierdziły przydatność zastosowanego materiału. Wykonano ponadto badania wpływu przyśpieszonego starzenia oraz oceniono wpływ sterylizacji radiacyjnej na właściwości fizyko-mechaniczne modyfikowanych protez. Przeprowadzone badania pozwoliły na przygotowanie wstępnych założeń technologii uszczelnienia sztucznych naczyń krwionośnych biozgodnym i resorbowalnym kopolimerem syntetycznym DL-laktyd/glikolid.

Tagi: vessel prosthesis, poly(DL-lactide-co-glycolide), degradtion, sealing, biocompatibility, implantation.

Cytowanie: Niekraszewicz A., Kucharska M., Wiśniewska-Wrona M., Kardas I.; Biological and Physicochemical Study of the Implantation of a Modified Polyester Vascular Prosthesis. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 6 (83) pp. 100-105.

Opublikowano w numerze nr 6 (83) / 2010, strony 100–105.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook