Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (83) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Pomiar grubości i dojrzałości włókien bawełny

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Systemy pomiarowe do oceny włókien bawełny opierają się na różnych zasadach pomiarowych. Obecnie istnieją nowe systemy pomiarowe, które nie są jeszcze powszechnie stosowane jak np. Siromat i CottonScan opracowane przez CSIRO, czy ITRU UAK-1+. Metoda pomiaru grubości włókien na przyrządzie CottonScan bazuje na bezpośrednim pomiarze ich całkowitej długości o znanej masie odcinków włókien w pojemnikach, aby umożliwić bezpośrednie obliczenie masy na jednostkę długości (tex). Przyrząd SiroMat™ określa dojrzałość włókien bawełny w oparciu o kolor zaobserwowany pod mikroskopem w świetle spolaryzowanym. Zależność pomiędzy interferencyjnymi barwami włókien w krzyżujących się spolaryzowanych wiązkach światła a dojrzałością włókien bazuje na orientacji celulozowych łańcuchów w ściance włókna bawełny, gdy poddane jest ono działaniu wiązki światła biegnącej przez włókno. Ta metoda była stosowana przez normy GOST (obecnie przez normę Uzbecką) oraz ASTM. System ITRU Fiber Tester UAK-1+ działa na zasadzie komputerowej analizy obrazu. Aby określić parametry włókien trzeba wykonać dwa testy: test na brodzie włókien oraz analizę obrazu włókna na powierzchni płaskiego wyrobu włókienniczego. Przedstawione badania prezentują analizę porównawczą wyników grubości i dojrzałości bawełny otrzymanych metodami tradycyjnymi ((HVI i AFIS, według GOST) oraz nowymi. Przedstawiona jest również metoda pomiaru wskaźnika Micronaire za pomocą skanowania powierzchni włókien wraz z wynikami tego parametru otrzymanymi na podstawie mikroskopowej analizy wdłużnego przekroju pojedynczych włókien bawełny.

Cytowanie: Frydrych I., Raczynska M., Cekus Z.; Measurement of Cotton Fineness and Maturity by Different Methods. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 6 (83) pp. 54-59.

Opublikowano w numerze nr 6 (83) / 2010, strony 54–59.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook