Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (82) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ połączeń surowcowych w dzianinach dwuwarstwowych na parametry biofizyczne i mikroklimat pododzieżowy

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy dokonano oceny właściwości biofizycznych 27 wariantów dzianin dwuwarstwowych różniących się głównie rodzajem zastosowanego surowca w warstwie konduktywnodyfuzyjnej. Opracowana metoda pomiaru zawartości wilgoci w poszczególnych warstwach dzianin umożliwia racjonalne zestawienie połączeń surowców w konstrukcji dzianin dwuwarstwowych przeznaczonych na wyroby rekreacyjno-sportowe. Dla wariantów dzianin różniących się zawartością wilgoci w warstwie wewnętrznej na modelu „sztucznej skóry”, przeprowadzono badania zdolności odprowadzania wilgoci w postaci fazy parowej oraz dokonano oceny parametrów mikroklimatu pododzieżowego- temperatury i wilgotności względnej podczas testu wysiłkowego na cykloergometrze. Udokumentowano, iż niska zawartość wilgoci w warstwie wewnętrznej wyrobu jest czynnikiem sprzyjającym niskiej wartości wilgotności względnej w mikroklimacie pododzieżowym podczas wysiłku fizycznego i po jego zakończeniu.

Tagi: two-layer knitted fabric, humidity content, biophysical parameters, artificial skin model, underwear microclimate, temperature, relative humidity, test effort.

Cytowanie: Kowalski K., Janicka J., Massalska-Lipińska T., Nyka M.; Impact of Raw Material combinations on the Biophysical Parameters and Underwear Microclimate of Two-Layer Knitted Materials. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 5 (82) pp. 64-70.

Opublikowano w numerze nr 5 (82) / 2010, strony 64–70.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook