Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (82) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Modele biznesu polskich przedsiębiorstw odzieżowych z perspektywy Unii Europejskiej

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Olczak Artur
    Department of European Integration and International Marketing, Faculty of Organization and Managementme, Technical University of Łódź, Łódź, Poland
  • Stanisławski Robert
    Department of World Economy and Textile Marketing, Faculty of Textile Engineering and Marketing, Technical University of Łódź, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W ostatnich latach, dokonujące się zmiany rynkowe diametralnie zmieniły „reguły gry” w branży, co spowodowało konieczność zmiany sposobu działania polskich firm odzieżowych, bowiem dotychczasowe modele biznesu firm stały się nie efektywne. Dlatego też celem artykułu jest scharakteryzowanie normatywnych modeli biznesu polskich przedsiębiorstw odzieżowych oraz, na podstawie przeprowadzonych badań własnych, wskazanie zmian w strukturze łańcucha wartości i ocena tych modeli na tle przeobrażeń europejskiego sektora odzieżowego.

Tagi: business models, marketing strategies clothing companies, clothing industry.

Cytowanie: Olczak A., Stanisławski R.; Business Models of Polish Clothing Companies from the Perspective of the European Union. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 5 (82) pp. 11-15.

Opublikowano w numerze nr 5 (82) / 2010, strony 11–15.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook