Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (76) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania termoregulacyjnych właściwości włóknin zawierających mikrokapsułkowane materiały przemiany fazowej

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Mikrokapsułki PCM (oktadekan i eikosan), zdyspergowane w środku wiążącym (kopolimer butadienowo-akrylowy), były aplikowane na włókniny igłowane techniką napawania i techniką druku sitowego. Następnie, posługując się stanowiskiem pomiarowym umożliwiającym badanie właściwości termicznych tekstyliów w warunkach dynamicznych, wyznaczano współczynnik termoregulacji termicznej (TRF) przygotowanych próbek włóknin. Współczynnik TRF, zdefiniowany przez Hittle’a był wyznaczany dla dla 6 wybranych okresów (t) zmian strumienia ciepła. Wyniki tych pomiarów przedstawiono w postaci krzywych obrazujących zależność TRF = f(t). Stwierdzono, że zasadniczym czynnikiem determinującym wartość współczynnika TRF jest ilość utajonego ciepła przemiany fazowej, zakumulowana przez jednostkę powierzchni materiału tekstylnego. W przypadku włóknin drukowanych, wartość TRF w znacznym stopniu zależy od położenia warstwy PCM względem źródła ciepła. Umieszczenie warstwy PCM w bezpośrednim sąsiedztwie źródła ciepła powoduje pogorszenie właściwości termoregulacyjnych układu. Uzyskane rezultaty wskazują na możliwość uzyskania znacznego efektu termoregulacyjnego, nawet przy umiarkowanych ilościach mikrokapsułek umieszczonych w odpowiednim położeniu w strukturze włóknistej.

Tagi: phase change material, temperature regulating factor, intelligent textiles, thermoregulation properties

Cytowanie: Bendkowska W., Wrzosek H.; Experimental Study of the Thermoregulating Properties of Nonwovens Treated with Microencapsulated PCM. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 5 (76) pp. 87-91.

Opublikowano w numerze nr 5 (76) / 2009, strony 87–91.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook