Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (64) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości reologiczne kompozytów polipropylu/Boehmite oraz struktura i właściwości wyprzędzionych z nich włókien hybrydowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Artykuł omawia wpływ wtórnego topienia i wytłaczania kompozytu polipropylen/Boehite za pomocą dwuślimakowego ekstrudera na właściwości reologiczne i przędliwość kompozytu, jak również wpływ jednokierunkowej deformacji na właściwości termiczne kompozytowych włókien, ich orientację i właściwości mechaniczne. Włókna były przędzęzione ze stopu polimeru składającego się z polipropylenu i handlowego Boehenite firmy Disperal. Właściwo-ści reologiczne były oceniane za pomocą ekstruderowego i kapilarnego reowiskozymetru. Właściwości termiczne włókien badano za pomocą różnicowej skaningowej kalorymetrii (DSC) metodą konwencjonalną (CM) i stałej długości (CLM), w której zachowuje się stałą długość włókna w czasie pomiaru. Stwierdzono, że temperatury topnienia i entalpie topnie-nia włókien kompozytowach wzrastają proporcjonalnie z wielkością rozciągu. Powyższe parametry termiczne zostały skorelowane z pomiarami orientacji i podstawowymi właści-wościami mechanicznymi, takimi jak wytrzymałość na zrywanie i moduł Younga Re ostatnie wielkości wzrastały proporcjonalnie do wzrostu temperatury topnienia i entalpii topnienia mierzonych metodą DSC CLM.

Tagi: polypropylene, composites, nanofiller, thermal properties, mechanical properties.

Opublikowano w numerze nr 5-6 (64-65) / 2007, strony 16–21.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook