Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (71) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Polimerowe biowskaźniki fluorescencyjne do oceny czystości mikrobiologicznej wybranych produktów spożywczych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Opracowano sposób wytwarzania biowskaźników fluorescencyjnych w postaci folii z octanu celulozy oraz kartonu z enzymatycznie modyfikowanej celulozy pokrytych octanem celulozy, zawierających związany 3’,6’-dioctan fluoresceiny (FDA). Wykazano, że otrzymane biowskaźniki fluorescencyjne w zetknięciu z esterazami wytworzonymi przez drobnoustroje nagromadzone w mięsie w ilości przekraczającej dopuszczalne limity powodują zmianę barwy widoczną w świetle UV. Zmiany zabarwienia biowskaźników na kolor żółtozielony następuje na skutek uwolnienia, przez enzymy z grupy esteraz, wolnej fluoresceiny, która pozostaje w biowskaźniku i nie migruje do badanego produktu. Wzrost intensywności składowych światła wzbudzonego (R+G) do poziomu ≥ 90 jednostek wskazuje na nieświeżość testowanego produktu. Zmiany intensywności barwy biowskaźnika, charakterystyczne dla żywności nieświeżej, są także w sposób wyraźny rozróżnialne wizualnie i mogą być porównywane ze skalą barw wzorcowych umieszczonych na produkcie spożywczym obok sensora.

Tagi: bioindicator, fluorescein acetate (FDA), film, food freshness.

Opublikowano w numerze nr 6 (71) / 2008, strony 122–126.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook