Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (71) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania biologiczne kompozytowych siatek chirurgicznych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Opracowano metodę wytwarzania kompozytowych siatek chirurgicznych modyfikowanych chitozanem. Wykorzystano półprodukt w postaci polipropylenowych siatek typ OPTOMESHTM Macropore, na które techniką apreterską nanoszono powłokę chitozanową w postaci mikrokrystalicznego chitozanu o obniżonym pH. Modyfikowane siatki chirurgiczne sterylizowano tlenkiem etylenu oraz poddano ocenie parametrów fizyk -mechanicznych i badaniom biologicznym. W wyspecjalizowanych jednostkach medycznych przeprowadzono ocenę cytotoksyczności, działania drażniącego i uczulającego. Przeprowadzone testy wykazały wystarczającą do potencjalnych zastosowań biozgodność kompozytowych siatek chirurgicznych pokrytych mikrokrystalicznym chitozanem. Zbadano podatność na degradację hydrolityczną i enzymatyczną modyfikowanych siatek. Stwierdzono, że w kąpieli zawierającej 10 μg/cm3 lizozymu w temperaturze 37 °C po 180 dobach powłoka chitozanowa wykazuje ponad 50% wag. ubytek masy.

Tagi: surgical mesh, chitosan, composite, biodegradation, biocompatibility.

Opublikowano w numerze nr 6 (71) / 2008, strony 117–121.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook