Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (71) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Warunki formowania i właściwości mechaniczne folii skrobiowej

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące warunków przygotowania roztworów skrobi i wytwarzania folii. Stwierdzono, że temperatura 95 °C i czas rozpuszczania 60 minut oraz zastosowanie specjalnego systemu mieszadeł zapewnia otrzymanie homogenicznego roztworu skrobi przydatnego do formowania folii. Wykazano przydatność wodnych roztworów handlowej skrobi ziemniaczanej o stężeniu do 25,81% wag do formowania folii. Zbadano wpływ zawartości składników mineralnych w wodzie na lepkość roztworów skrobi oraz właściwości mechaniczne folii. Lepkość dynamiczna wodnych roztworów skrobi wynosiła od 2,15 do 28,1 Pas (89 °C). Wykazano szczególną przydatność wody o wysokiej zawartości składników mineralnych do sporządzania wodnych roztworów skrobi o obniżonej lepkości. Stwierdzono, że wzrost wilgotności względnej powietrza wpływa na zmniejszenie wytrzymałości i wzrost wydłużenia folii skrobiowej. Otrzymane folie skrobiowe charakteryzowały się grubością w zakresie 20-140 μm, wytrzymałością na rozciąganie w zakresie 24,8-51,8 MPa oraz wydłużeniem w zakresie 3,5-7,4%.

Tagi: potato starch film, aqueous solutions, mechanical properties, moisture sorption, molecular characteristics.

Opublikowano w numerze nr 6 (71) / 2008, strony 106–112.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook