Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (71) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Faza przejściowa w polietylenach – badania metodami WAXS i spektroskopii Ramana

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Istnienie w polietylenach trzeciego, przejściowego składnika oprócz fazy amorficznej i krystalicznej zostało już wykazane w szeregu publikacjach. W tej pracy, analizowano dyfraktogramy WAXS polietylenów o różnej koncentracji gałęzi bocznych, mając na celu ustalenie najwłaściwszej metody uwzględnienia trzeciej fazy w procedurze rozkładu dyfraktogramów na piki krystaliczne i składową amorficzną. Najlepsze rezultaty otrzymano przyjmując, że faza pośrednia jest reprezentowana przez dwa piki zlokalizowane w pobliżu refleksów krystalicznych (110) i (200), po ich lewej stronie. Wykonane obliczenia pokazały, że zarówno gęstość jak i udział masowy trzeciej fazy sukcesywnie maleją wraz ze wzrostem zawartości 1-oktenu. Porównanie udziałów masowych trzech faz wykazało, że sumaryczne udziały masowe fazy krystalicznej i fazy przejściowej wyznaczone metodą WAXS i metodą spektroskopii Ramana zgadzają się ze sobą bardzo dobrze. Jednakże, wartości otrzymane dla poszczególnych faz nie są zgodne ze sobą.

Tagi: WAXS, Raman spectroscopy, transition phase, crystallinity, polyethylene.

Opublikowano w numerze nr 6 (71) / 2008, strony 57–62.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook