Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (69) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena wpływu włókniny o właściwościach przeciwroztoczowych na samopoczucie pacjentów z rozpoznaną alergią roztoczową w podwójnie ślepej próbie klinicznej kontrolowanej placebo

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Celem przeprowadzonego badania była ocena wpływu włókniny o właściwościach przeciw­roztoczowych na samopoczucie pacjentów z alergicznym nieżytem nosa i/lub astmą oskrze­lową. Badana włóknina polipropylenowa zawierała CeramiteTM jako środek aktywny w odniesieniu do włókniny bez substancji aktywnej (placebo). Badaną grupę stanowiło 37 osób z rozpoznaną alergią roztoczową. W badaniu zastosowano ocenę kliniczną, test potar­cia, testy płatkowe, ocenę stężenia alergenów roztoczy w łóżku pacjenta, ankietę oceniająca subiektywnie stosowaną metodę profilaktyki przeciwroztoczowej oraz wizualną analogową skalę samopoczucia. U osób uczulonych na roztocza kurzu domowego włóknina nie powo­dowała odczynów alergicznych ani w teście potarcia, ani w testach płatkowych. Podczas użytkowania włókniny aktywnej nastąpił znamienny statystycznie spadek stężenia guaniny roztoczowej. W całościowej ocenie pacjentów (jednorazowa ocena po zakończeniu bada­nia) nie uchwycono wyraźnych różnic nasilenia objawów podczas użytkowania włókniny aktywnej wobec placebo. W ocenie punktowej codziennej w wizualnej skali analogowej stwierdzono znaczącą poprawę samopoczucia w grupie aktywnej.

Tagi: house dust mites, mite allergy, mite elimination, anti-mite fabric, effectiveness of mite elimination.

Opublikowano w numerze nr 4 (69) / 2008, strony 121–125.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook